Milestone Versie 4.4.1

Completed 13 years ago (12/09/10 00:00:00)

100%

Total number of tickets: 8 - closed: 8 - active: 0

Syn-3 package

8 / 8

 • Hier is een installer CD van.
 • Disaster recovery 2.0:
  • system files worden ook gebackupped: na een restore is een systeem 100% gelijk, inclusief software versie, ip instellingen e.d.
  • backupdata word gecomprimeerd.
  • mogelijkheid om een reeds bestaande server te 'clonen', middels backup + restore naar andere machine.
  • databases worden gebackupped middels LVM snapsnots
  • meteen na het installeren kan begonnen worden met disaster recovery (geen registratie e.d. meer nodig)
 • Fixes/updates om verse install van 4.4 mogelijk te maken.
 • Major Zarafa update naar 6.40.x
 • Major gcc update van 4.1 naar 4.3.5
 • Divsere minor updates (postgresql, mysql, openldap, openssl, apache, php)
 • Betere performance onder virtuele machines (openvm modules)
Note: See TracRoadmap for help on using the roadmap.