Milestone Versie 4.5

Syn-3 package

9 / 10

Stadium: Developement

  • Major kernel upgrade (2.6.32, long time support)
  • Initrd vervangen door initramfs
  • misdn vervangen door http://linux-call-router.de/
  • vserver vervangen door lxc
Note: See TracRoadmap for help on using the roadmap.