Custom Query (8 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Ticket Summary Status Owner Type Priority Milestone
#71 user portal waarin de user dingen zoals zn LDAP wachtwoord kan instellen new feature request high
#6 mogelijkheid in SCC modules om backup/snapshots te maken van settings. new feature request normal
#7 beter permissie systeem SCC new feature request normal
#26 transparante proxy optie maken in firewall/squid new feature request normal
#65 bij het proxy gebruiks overzicht is het handig als je daar ook de filterdomeinen aan/uit vinken new feature request normal
#72 ntp server instelbaar maken of niet overschrijven met updates new feature request normal
#77 firewall: dynamisch firewall met behulp van de 'recent' match new feature request normal
#87 monitoring: meerdere adressen instelbaar new feature request low
Note: See TracQuery for help on using queries.