Changes between Version 6 and Version 7 of SynBoot


Ignore:
Timestamp:
02/03/10 17:25:45 (13 years ago)
Author:
Edwin Eefting
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • SynBoot

  v6 v7  
  101101Hier beschijven we globaal wat er gebeurd zodat je weet waar je je eigen dingen neer moet zetten.
  102102
   103/sbin/init kijkt in /etc/inittab. Deze voert vervolgens de volgende scripts uit. (subscripts staan ingesprongen)
   104  * /etc/rc.d/rc.S word gestart (basic systeem init)
   105  * /etc/rc.d/rc.M word gestart (multi user init)
   106   * Start rc.inet1
   107    * network setup via SCC scripts
   108     * custom network script in /etc/network/network.up
   109    * firewall setup via SCC scripts
   110     * custom firewall script in /etc/firewall/firewall.up
   111   * Start rc.local
   112    * Syn-3 bootup script syn3-boot
   113     * Alle scripts in /etc/boot.d
   114  * Deamontools: /usr/bin/svscanboot
   115   * Alle services onder /service worden parallel gestart en 'hangen' onder deamontools.
   116  * Post installer: /sbin/postinst.sh
   117  * SCC: /etc/rc.d/rc.apache_webint
   118
   119
  103120=== BSD / Slackware standaard boot ===
  104121
  105122Het eerste deel van de boot bestaat voornamelijk uit aangepaste slackware init scripts. Deze vind je in source:trunk/npl/syn3/syn3-scripts/etc .
  106  * /sbin/init kijkt in /etc/inittab
  107  * /etc/rc.d/rc.S word gestart (basic systeem init)
  108  * /etc/rc.d/rc.M word gestart (multi user init)
  109123
  110124
   
  126140=== Boot scripts van packages ===
  127141
  128 Vanuit rc.local word souce:trunk/npl/syn3/syn3-scripts/scripts/syn3-boot aangeroepen. Dit script zorgt ervoor dat alle executable scripts in /etc/boot.d worden aangeroepen.
   142Vanuit rc.local word source:trunk/npl/syn3/syn3-scripts/scripts/syn3-boot aangeroepen. Dit script zorgt ervoor dat alle executable scripts in /etc/boot.d worden aangeroepen.
  129143
  130144Plaats custom bootscripts die bij iedere boot moeten worden gestart dus in '''/etc/boot.d/'''. (let op de exit codes!)