wiki:SynBuild

Version 3 (modified by Edwin Eefting, 14 years ago) (diff)

--

Ontwikkelen aan de Syn-3 source tree

Alle Syn-3 software bevind zich in een hele grote SVN tree. SVN is een versie beheer systeem: het zorgt ervoor dat we met meerdere mensen tegelijk aan de zelfde files kunnen werken, en dat je elkaar nooit in de weg zit. Conflicten worden indien mogelijk automatisch opgelost en oude versies kun je altijd terug halen. (je hoeft dus nooit meer extra backups te maken). Kortom: iedereen kan precies zien wanneer wat door wie is gewijzigd.

Ook bevat deze tree een groot aantal scripts om het meeste automatisch voor je te doen. Deze pagina legt je uit hoe je aan de tree komt en hoe deze is ingedeeld.

Vereisten

Theoretisch kan Syn-3 op alle Linux omgevingen gebouwd worden, omdat pakketjes altijd in een buildroot gecompiled worden. We gebruiken momenteel Slackware, Gentoo, Syn-3 en Ubuntu omgevingen om te bouwen en dit gaat prima.

Je bent in elk geval het volgende nodig:

 • root account
 • rsync
 • svn (Subversion)
 • mksquashfs
 • Mogelijkheid om loop back devices te maken.
 • Meer dan 10 gig diskspace
 • mkfs.xfs versie 2.9.4 of hoger. (als je usbsticks wilt maken met mkcd)
 • 4gig vrij op je /tmp, het liefst met tmpfs. tmpfs+grote swapfile is veeel sneller dan een gewoon filesystem!
 • tar-1.13 in /bin/tar-1.13. (belanrijk, geattached aan deze pagina)
 • Slackware pkgtools. Deze kan je rechstreeks uit de svn tree uitpakken:
  desktop / # tar -xzf /home/user/opensyn3/npl/slackware/pkgtools-10.0.0-i486-1.tgz
  

Syn-3 sources

source tree ophalen

De eerste keer moet je een zogenaamde 'checkout' doen. Met dit commando haal je de hele tree binnen.

Dit hoeft niet persee als root:

test@psy ~ $ svn co https://open.syn3.nl/syn3/svndav/default/trunk opensyn3
Error validating server certificate for 'https://open.syn3.nl:443':
 - The certificate is not issued by a trusted authority. Use the
  fingerprint to validate the certificate manually!
 - The certificate hostname does not match.
Certificate information:
 - Hostname: *
 - Valid: from Thu, 03 Jul 2008 09:53:02 GMT until Sun, 18 Nov 2035 09:53:02 GMT
 - Issuer: *
 - Fingerprint: 3e:41:e4:45:ee:6d:eb:7c:6d:03:56:32:4b:d4:4b:4d:6d:2f:1b:48
(R)eject, accept (t)emporarily or accept (p)ermanently? p
Authentication realm: <https://open.syn3.nl:443> Syn-3 Subversion repository
Password for 'test':
Authentication realm: <https://open.syn3.nl:443> Syn-3 Subversion repository
Username: anonymous
Password for 'anonymous':
A  opensyn3/tests
A  opensyn3/tests/mailserver
A  opensyn3/tests/mailserver/mailtest
A  opensyn3/tests/mailserver/mailtest/spam.mail
A  opensyn3/tests/mailserver/mailtest/mailtest
A  opensyn3/tests/mailserver/mailtest/normal.mail
A  opensyn3/tests/mailserver/mailtest/virus.mail
..duurt heel lang

Druk bij het eerste password op enter, dan mag je opnieuw proberen en kan je je svn username invoeren.

Indien je geen username hebt gebruikt je anonymous als naam EN password.

Na lange tijd vind je de tree onder opensyn3.

svn tree updaten

Om de wijzigingen van andere developers binnen te halen doe je af en toe een svn update:

root@builder:/home/psy/syn3# svn update
U  install/install.sh
U  install/lang_nl.sh
U  install/lang_pl.sh
...
Updated to revision 3421.

Het is handig om dit elke dag te doen, en hierna de status te controleren

svn nieuwe files en directoryies toevoegen

Als je een nieuw pakketje gemaakt hebt moet je deze directory markeren als toevgevoegd:

root@builder:/home/psy/syn3# svn add npl/internetserver/ebtables
A   npl/internetserver/ebtables
A   npl/internetserver/ebtables/ebtables.pkg
A   npl/internetserver/ebtables/ebtables.version
A   npl/internetserver/ebtables/ebtables.md5
A   npl/internetserver/ebtables/ebtables-v2.0.8-1.tar.gz
A   npl/internetserver/ebtables/ebtables.SlackBuild
A   npl/internetserver/ebtables/ebtables.arch

Dit gebeurd alleen lokaal, pas bij het committen (zie verderop) word de data ook naar de centrale server gestuurd.

svn status controleren

Om te zien of het updaten goed gegaan is en om te zien of je wijzigingen gemaakt hebt gebruik je svn status. Dit commando laat de locale status van je tree zien en doet dus niks met de server:

root@builder:/home/psy/syn3# svn status
?   test
?   npl/bla
A   npl/internetserver/ebtables
A   npl/internetserver/ebtables/ebtables.pkg
A   npl/internetserver/ebtables/ebtables.version
A   npl/internetserver/ebtables/ebtables.md5
A   npl/internetserver/ebtables/ebtables-v2.0.8-1.tar.gz
A   npl/internetserver/ebtables/ebtables.SlackBuild
A   npl/internetserver/ebtables/ebtables.arch
M   npl/mailserver/syncml_openxchange/syncml_openxchange.SlackBuild
...

De eerste en tweede kolom zijn het belangrijkste, zie ook svn status --help:

First column: Says if item was added, deleted, or otherwise changed

 • ' ' no modifications
 • 'A' Added
 • 'C' Conflicted
 • 'D' Deleted
 • 'I' Ignored
 • 'M' Modified
 • 'R' Replaced
 • 'X' item is unversioned, but is used by an externals definition
 • '?' item is not under version control
 • '!' item is missing (removed by non-svn command) or incomplete
 • '~' versioned item obstructed by some item of a different kind

Second column: Modifications of a file's or directory's properties

 • ' ' no modifications
 • 'C' Conflicted
 • 'M' Modified

Let er dus op dat je geen conflicten hebt. Als je dit wel hebt is het het handigste om de conflicteren de file en bijbehorden troep weg te halen en nogmaals update te doen. Een andere optie bij tekstfiles is de boel handmatig mergen.

Wijzgingen opslaan op svn server

Hier heb je een account met schrijfrechten voor nodig!

Als je een aantal wijzigingen gemaakt hebt moet je deze committen (opslaan), onder volgende voorwaarden:

 • Het gewijzigde onderdeel moet compleet zijn en het liefst als 1 geheel gecommit worden. (tenzij je een dag werk hebt, dan mag je een backup-commit doen)
 • Niet meer dan 1 onderdeel of wijziging tegelijk committen, bij iedere wijziging duidelijk commentaar!
 • Er moet niks stuk gaan waar anderen van afhankelijk zijn.
 • Nieuwe onderdelen op de juiste plek in de tree adden. (eventueel vragen aan edwin) Verderop vind je een overzicht van de tree indeling.
 • Indien het een pakket betreft, dit pakket eerst rebuilden alvorens te committen indien mogelijk.

Stel we hebben de volgende status:

root@builder:/home/psy/syn3/npl/internetserver# svn status
A   ebtables
A   ebtables/ebtables.pkg
A   ebtables/ebtables.version
A   ebtables/ebtables.md5
A   ebtables/ebtables-v2.0.8-1.tar.gz
A   ebtables/ebtables.SlackBuild
A   ebtables/ebtables.arch
A   arptables
A   arptables/arptables.version
A   arptables/arptables.md5
A   arptables/arptables-v0.0.3-2.tar.gz
A   arptables/arptables.SlackBuild
A   arptables/arptables.arch
A   arptables/arptables.pkg

Zo te zien heb ik 2 nieuwe pakketjes gemaakt, er zijn dus 2 commits nodig:

root@builder:/home/psy/syn3/npl/internetserver# cd ebtables/
root@builder:/home/psy/syn3/npl/internetserver/ebtables# svn commit -m 'nieuwe pakketje, nodig voor ethernet bridging en firewalling'
Adding     ebtables
Adding (bin) ebtables/ebtables-v2.0.8-1.tar.gz
Adding     ebtables/ebtables.SlackBuild
Adding     ebtables/ebtables.arch
Adding     ebtables/ebtables.md5
Adding (bin) ebtables/ebtables.pkg
Adding     ebtables/ebtables.version
Transmitting file data ......
Committed revision 3422.
root@builder:/home/psy/syn3/npl/internetserver/ebtables# cd ../arptables/
root@builder:/home/psy/syn3/npl/internetserver/arptables# svn commit -m 'nieuw pakketje, nodig voor firewalling van arp pakketjes'
Adding     arptables
Adding (bin) arptables/arptables-v0.0.3-2.tar.gz
Adding     arptables/arptables.SlackBuild
Adding     arptables/arptables.arch
Adding     arptables/arptables.md5
Adding (bin) arptables/arptables.pkg
Adding     arptables/arptables.version
Transmitting file data ......
Committed revision 3423.
root@builder:/home/psy/syn3/npl/internetserver/arptables#

Let op: Als je eenmaal iets commit, kan dit nooit meer uit de history verwijderd worden. File en directorys kun je wel uit de tree verwijderen, maar ze blijven uiteraard bestaan in de oude revisie.

Wijzigingen opslaan terwijl je geen rechten hebt

Als je geen schrijfrechten hebt in de syn3 tree, kun je je wijzigingen op de volgende manier opslaan in een patch file:

psy /home/psy/syn3/npl # svn diff > bugfix-ldap.patch

Deze file kun je opsturen naar info@datux.nl, waarna hij gereviewed word en eventueel in de tree opgenomen word. Binary files worden niet meegenomen in een diff, daarom is het altijd van belang de orginele url mee naar de sourcefiles mee te sturen!

Een fork maken

Soms kan het handig zijn een zogenaamde fork te maken. Jou wijzigingen worden dan gecommit in je eigen svn tree, zodat anderen er geen last van hebben. Zo kan je zoveel prutsen als je wilt, en als je klaar bent voeg je je wijzigingen weer toe aan de hoofd tree (trunk).

Voorbeelden en uitleg nodig'''

Meer info

Voor meer info zie over de indeling van de source tree zie SynTree.

Attachments (1)

Download all attachments as: .zip