wiki:SynFs

Version 2 (modified by Edwin Eefting, 13 years ago) (diff)

--

Syn-3 filesystem v1

Hier een schematische weergave van het Syn-3 filesystem:

Partitionering

Iedere disk die onderdeel is van de Syn-3 installatie word voorzien van Grub in de MBR.

Verder worden er 2 partities gemaakt:

 • 1e: 64Mb, voor de kernel en initrd.
 • 2e: rest van de disk

MD - Software RAID

Software raid is tegenwoordig optioneel: In Advanced installatie mode kan je er voor kiezen om het helemaal niet te gebruiken.

Als je maar 1 disk hebt word er toch gebruik gemaakt van software raid, zodat je achteraf nog disken kan toevoegen om zo een RAID 1 config te maken.

De 1e partitie van iedere schijf word opgenomen in een RAID1 configuratie. Dit is dus een mirror met 1 tot X schijven. De reden hiervan is dat de kernel vanaf iedere schijf gestart moet kunnen worden, voor het geval er een schijf uit het systeem getrokken word of verplaatst word.

De 2e partitie van iedere schijf word:

 • Bij 1 disk: degraded RAID1
 • Bij 2 disken: RAID1
 • Bij 3 of meer disken: RAID5

LVM - Logical volume management

Boven op de 'grote' RAID laag word een volume group gemaakt.

De .meta volumes zijn optioneel, en worden alleen door DRBD gebruikt (zie verderop).

De volgende volumes:

 • /dev/syn3/root: De root partitie, deze was altijd 2 Gig, maar is vanaf 4.1rc3 4 Gig.
 • /dev/syn3/swap: Swap space, momenteel altijd 512 Mb. Deze zit in LVM omdat hij ook software RAID nodig heeft, en ivm consistente naamgeving bij het verplaatsen van disks.
 • Vrije ruimte: De volume groep Syn-3 heeft nog 1Gig vrije ruimte voor backup snapshots en eventueel andere dingen.
 • /dev/syn3/home: De rest van de ruimte gaat naar home, waar alle belangrijke datafiles van de gebruikers komen te staan.

De /boot staat niet in een logical volume, omdat grub de files die hierin staan moet kunnen lezen tijdens het booten.

DBDB - Server redundancy

Drbd is een optionele laag die gebruikt word om een Syn3 server redundant te maken. Je kunt het zien als RAID1 over ethernet.

Ook de /boot moet gemirrored worden ivm kernel en initrd updates.

Swap is uiteraard juist NIET gemirrored.

Voor meer info over redundancy zie SynRedundant?.

XFS - Filesystem

Als filesystem word XFS gebruikt:

 • Journalling
 • Betrouwbaar
 • Ingebouwde Quotas
 • Ingebouwde ACL's (handig voor samba + windows)
 • Komt met eigen backup/restore tool: xfsdump, xfsrestore.

Syn-3 filesystem v2

Ideeen voor versie 2:

 • 1 enkelle md device met daar binnen md partities (dit kan tegenwoordig)
 • drbd laag op deze partities en niet op lvm. (zodat je lvm kan resizen zonder problemen)
 • drbd en raid scripts backwards compatible houden met v1.

Het voordeel van v2 zal zijn: minder vage md en drbd zooi, waardoor minder kans op fouten en verwarring.

Dit alles heeft (nog) geen hoge prioriteit, omdat het een grote ingreep is met weinig voordelen.

Attachments (1)

Download all attachments as: .zip