wiki:SynMonitor

Version 6 (modified by rick, 14 years ago) (diff)

--

Syn-3 monitoring systeem

Het monitoring systeem is een simpele generieke manier om de user op de hoogte te stellen van de systeem status en gebeurtenissen.

De scripts vind je in source:trunk/npl/syn3/syn3-scripts/scripts

Logging

Logging is het bijhouden van gebeurtenissen, zodat de eindgebruiker achteraf kan zien wat er allemaal gebeurd is in het verleden.

De logs komen via de syslog terecht in /var/log/simpellinux.log en zijn in de SCC te zien bij het Monitoring tabje.

Het loggen van informatie voor de gebruiker kan via de volgende scripts:

 • syn3-info "de tekst" -- Informatie voor de user
 • syn3-warning "de tekst" -- Waarschuwing over belangrijke gebeurtenis of wijziging
 • syn3-error "de tekst" -- Belangrijke waarschuwing over iets dat fout gaat of stuk is.

Er komt geen output op het scherm.

Monitoring

Monitoring is het bijhouden van de status van een specifiek onderdeel van het systeem.

Statussen

Er zijn 5 mogelijke statussen:

 • OK -- Alles is goed. (groen)
 • CAUTION -- Let op, attentie is vereist, maar er is niks kritisch aan de hand (geel). Bijvoorbeeld: netwerk links die down zijn, mislukte postinstalls, systeem moet gereboot met nieuwe kernel, systeem was laatste keer niet correct afgesloten etc.
 • ALERT -- Alarm, er is iets stuk of iets belangrijks mis gegaan. (rood) Bijvoorbeeld: Mislukte backup, RAID systeem degraded.
 • DELETE -- Verwijder de facility. (niet echt een status dus)
 • ACK -- Stelt de bevestiging in: Tekst meegeven is bevestigd, geen tekst is onbevestigd.

Het is erg belangrijk om een goed onderscheid te maken tussen CAUTION en ALERT meldingen. Gebruikt ALERT alleen bij echt kritische dingen die kunnen leiden tot dataversies, corruptie of downtime!

Extra opties: --force: forceer de state. ookal heeft de user de melding bevestigd, de bevestiging zal weer ongedaan worden gemaakt. --ignorenew: doe niks als de facility nog niet bekend is.

syn3-state

Met syn3-state kan de status van een bepaald onderdeel worden opgeslagen.

Gebruik: syn3-state [--force ] <faciliteit> <status> <"omschrijving">

Nog niet bestaande faciliteiten worden automatisch aangemaakt. De state 'database' bestaat uit een simpelle directory structuur onder /var/lib/mon/alerts/.

Voorbeelden:

syn3-state backup ALERT "De backup is mislukt!"
syn3-state datapomp OK "Er word flink gepompt."
syn3-state datapomp CAUTION "Uw data-pomp-snelheid is minder dan 300kb/s!"
syn3-state datapomp ALERT "De data server kan niet worden bereikt!"

De gebruiker kan een ALERT of CAUTION per onderdeel bevestigen. Als de zelfde status dan nog een keer gezet word, blijft de bevestiging gelden en word de gebruiker niet opnieuw gewaarschuwd. Soms is dit niet gewenst, bijvoorbeeld bij het incorrect afsluiten van het systeem. Gebruik dan --force:

syn3-state --force shutdown CAUTION "Uw systeem is de laatste keer niet correct afgesloten"

Stel dat er al een CAUTION was voor shutdown, dan NOG word de user opnieuw gewaarschuwd. Het systeem is immers WEER niet correct afgesloten, dus is een nieuwe waarschuwing van belang.

Weergave

Deze monitoring status is erg belangrijk, en word daarom zo goed mogelijk weergegeven en opgeslagen:

 • Op de console of het splashscreen word de melding getoont met bijbehorende kleur en eventueel een piep. Zie SynSplash?.
 • De status word via de syslog opgeslagen in /var/log/simpellinux.log. Hierdoor kan de user bij het Monitoring tabje de history bekijken.
 • De status word in de SCC bovenin beeld aangegeven met knipperende icoontjes. Bij het Monitoring tabje is een status scherm te zien.
 • De systeem beheerder krijgt een emailtj.
 • In de syn-3 shop word de laatste monitoring melding met de hoogste prioriteit per server weergegeven.
 • De mensen met een grafische monitoring client krijgen een popup. Zie volgende hoofdstuk.

Syn-3 monitoring client

De desktop monitoring client vind u hier: howto/MonitoringClient

Attachments (1)

Download all attachments as: .zip