Changes between Version 24 and Version 25 of SynOpbouw


Ignore:
Timestamp:
06/13/09 23:12:28 (13 years ago)
Author:
Edwin Eefting
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • SynOpbouw

  v24 v25  
  4545
  4646De build-trees zijn als volgt ingedeeld:
  47 || (naam)_build/sources/                         || hier komen gedownloade source.tar.gz files of directorys te staan. deze staan appart, zodat branchen makkelijker/kleiner is. grote sources kun je eventueel niet comitten. (xbmc is bijvoorbeeld 600 mb) In de build-scripts
   47|| (naam)_build/sources/(packagename)/(source files)  || hier komen gedownloade source.tar.gz files, patches en directorys te staan. deze staan appart, zodat branchen makkelijker/kleiner is. grote sources kun je eventueel niet comitten. (xbmc is bijvoorbeeld 600 mb) In de build-scripts
  4848|| (naam)_build/(version)/buildroot.list                        || lijst van packages die in de buildroot moeten om packages voor deze versie te bouwen
  4949|| (naam)_build/(version)/build/(packagename)/(packagefiles) || het daadwerkelijke buildscript + configfiles. Een package heeft ook een speciale indeling, zie verderop. 
  5050|| (naam)_build/(version)/dist/(dev|test|stable)/(architecture)/(packagefilename)|| de door build gegenereerde packages. De dist tree is 1 op 1 compatible met de package manager en word dus met een online repository gesynced. Deze tree word niet in svn gecommit om resources en tijd te besparen. Het buildscript haalt hier de dependencys ook uit. (en anders online als hij ze hier niet kan vinden). Zooi die net gebuild is komt in dev te staan.
  5151
  52 Een package directory is als volgt ingedeeld:
  53 || (packagename)/build  || het buildscript ||
   52Een package directory is als volgt ingedeeld:
   53|| (packagename)/build    || het buildscript ||
   54|| (packagename)/sources/ || automatisch aangemaakt door buildsysteem: bevat de sources uit de hoofd-sources directory.
   55|| (packagename)/dist/
  5456
   57||Filename            ||Hoe?             || Omschrijving||
   58||openldap.SlackBuild ||Verplicht,uniek  ||Build script van deze package, er mag maar 1 SlackBuild bestaan!||
   59||openldap.pkg        ||Verplicht        ||Slackware package, moet gecreerd worden door de slackbuild. (tar.gz file)||
   60||openldap.arch       ||Verplicht        ||Bevat architectuur (meestal i586) Meestal automatisch door SlackBuild||
   61||openldap.version    ||Verplicht        ||Bevat upstream versie nummer (in dit geval 2.4.11). Meestal automatisch door SlackBuild ||
   62||openldap.check      ||Optioneel        || Commando voor automatische versie controle. (zie SynVersionCheck)||
   63||openldap.check.ok   ||Automatisch      ||Laatst bevestigde output van versie controle. ||
   64||openldap.major      ||Optioneel        ||Zet hier een nummer in dat je ophoogt bij een major update. Alle packages die hier tegen gecompiled zijn zullen dan opnieuw gecompiled worden. Gebriuk hiervoor het ''rebuildcheckall'' commando. ||
   65||openldap.md5        ||Automatisch      ||MD5 sum van alle files in directory NA de laatste build. Gebruikt/gemaakt door rebuildcheck commando.||
   66||openldap.depver     ||Automatisch      ||Major versies van dependencies waartegen deze package gecompiled is. Gebruikt/gemaakt door rebuildcheck commando.||
   67||libldap.pkg         ||Optioneel        ||Een SlackBuild kan meerdere pakketjes genereren. Iedere .pkg is dus een appart pakketje die je kunt remoteinstallen of in het update systeem kunt trappen. ||
   68||libldap.arch        ||Verplicht        || Iedere .pkg MOET een bijbehorende .arch hebben ||
   69||libldap.version     ||Verplicht        || Iedere .pkg MOET een bijbehorende .arch hebben ||
   70||openldap_dev.arch   ||Optioneel        || Development headers en librarys komen in apparte _dev package, ivm resource besparing. (dit scheelt vaak 80% ruimte)||
   71||openldap_dev.pkg    ||Verplicht        ||   ||
   72||openldap_dev.version||Verplicht        ||   ||
   73
   74De rest van de files worden allemaal gebruikt  door de slackbuild file en hebben dus geen speciale naamgeving of verplichtingen:
   75
   76||openldap-2.4.11.tgz    || Dit is de upstream sourcecode van openldap. Ieder pakketje zal meestal een degelijke file hebben ||
   77||post.openldap          || Installatie script dat na het installeren word uitgevoert. Zie SynAutomation ||
   78|| openldap-master.backup || Backup scripts voor Syn-3 backup systeem. Zie SynBackup ||
   79|| openldap-master.restore ||  ||
   80|| openldap-slave.backup   ||  ||
   81|| openldap-slave.restore  ||  ||
   82|| start                   || Service start stop scripts, zie SynServices ||
   83|| stop                    || ||
   84|| openxchange.schema       || Ldap specifieke zooi ||
   85|| samba.schema             ||  ||
   86||slapd.conf.master          || ||
   87||slapd.conf.mirror1 || ||
   88||slapd.conf.mirror2 || ||
   89||debuglevels || ||
   90||ldap.conf || ||
   91||minimum.ldif || ||
  5592
  5693