Changes between Version 25 and Version 26 of SynOpbouw


Ignore:
Timestamp:
06/13/09 23:14:59 (13 years ago)
Author:
Edwin Eefting
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • SynOpbouw

  v25 v26  
  5151
  5252Een package directory is als volgt ingedeeld:
  53 || (packagename)/build    || het buildscript ||
  54 || (packagename)/sources/ || automatisch aangemaakt door buildsysteem: bevat de sources uit de hoofd-sources directory.
  55 || (packagename)/dist/
   53|| (packagename)/build    || het buildscript ||
   54|| (packagename)/         ||                 
   55|| (packagename)/sources/ || automatisch aangemaakt door buildsysteem: bevat de sources uit de bijbehorende hoofd-sources directory.
   56|| (packagename)/dist/    ||
  5657
  57 ||Filename            ||Hoe?             || Omschrijving||
  58 ||openldap.SlackBuild ||Verplicht,uniek  ||Build script van deze package, er mag maar 1 SlackBuild bestaan!||
  59 ||openldap.pkg        ||Verplicht        ||Slackware package, moet gecreerd worden door de slackbuild. (tar.gz file)||
  60 ||openldap.arch       ||Verplicht        ||Bevat architectuur (meestal i586) Meestal automatisch door SlackBuild||
  61 ||openldap.version    ||Verplicht        ||Bevat upstream versie nummer (in dit geval 2.4.11). Meestal automatisch door SlackBuild ||
  62 ||openldap.check      ||Optioneel        || Commando voor automatische versie controle. (zie SynVersionCheck)||
  63 ||openldap.check.ok   ||Automatisch      ||Laatst bevestigde output van versie controle. ||
  64 ||openldap.major      ||Optioneel        ||Zet hier een nummer in dat je ophoogt bij een major update. Alle packages die hier tegen gecompiled zijn zullen dan opnieuw gecompiled worden. Gebriuk hiervoor het ''rebuildcheckall'' commando. ||
  65 ||openldap.md5        ||Automatisch      ||MD5 sum van alle files in directory NA de laatste build. Gebruikt/gemaakt door rebuildcheck commando.||
  66 ||openldap.depver     ||Automatisch      ||Major versies van dependencies waartegen deze package gecompiled is. Gebruikt/gemaakt door rebuildcheck commando.||
  67 ||libldap.pkg         ||Optioneel        ||Een SlackBuild kan meerdere pakketjes genereren. Iedere .pkg is dus een appart pakketje die je kunt remoteinstallen of in het update systeem kunt trappen. ||
  68 ||libldap.arch        ||Verplicht        || Iedere .pkg MOET een bijbehorende .arch hebben ||
  69 ||libldap.version     ||Verplicht        || Iedere .pkg MOET een bijbehorende .arch hebben ||
  70 ||openldap_dev.arch   ||Optioneel        || Development headers en librarys komen in apparte _dev package, ivm resource besparing. (dit scheelt vaak 80% ruimte)||
  71 ||openldap_dev.pkg    ||Verplicht        ||   ||
  72 ||openldap_dev.version||Verplicht        ||   ||
  73 
  74 De rest van de files worden allemaal gebruikt  door de slackbuild file en hebben dus geen speciale naamgeving of verplichtingen:
  75 
  76 ||openldap-2.4.11.tgz    || Dit is de upstream sourcecode van openldap. Ieder pakketje zal meestal een degelijke file hebben ||
  77 ||post.openldap          || Installatie script dat na het installeren word uitgevoert. Zie SynAutomation ||
  78 || openldap-master.backup || Backup scripts voor Syn-3 backup systeem. Zie SynBackup ||
  79 || openldap-master.restore ||  ||
  80 || openldap-slave.backup   ||  ||
  81 || openldap-slave.restore  ||  ||
  82 || start                   || Service start stop scripts, zie SynServices ||
  83 || stop                    || ||
  84 || openxchange.schema       || Ldap specifieke zooi ||
  85 || samba.schema             ||  ||
  86 ||slapd.conf.master          || ||
  87 ||slapd.conf.mirror1 || ||
  88 ||slapd.conf.mirror2 || ||
  89 ||debuglevels || ||
  90 ||ldap.conf || ||
  91 ||minimum.ldif || ||
  9258
  9359