Changes between Version 4 and Version 5 of SynPackaging


Ignore:
Timestamp:
05/27/09 12:31:58 (13 years ago)
Author:
rick
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • SynPackaging

  v4 v5  
  5555 * '''overig''' -- Overige packages.
  5656 * '''python''' -- Python + python modules
   57
   58= Package directory indeling =
   59
   60Een package directory bevat een aantal files, waarvan de .SlackBuild file het belangrijkste is.
   61
   62Als voorbeeld nemen we [source:/trunk/npl/commonservers/openldap], omdat deze bijna alles bevat wat we hebben:
   63
   64||Filename            ||Hoe?             || Omschrijving||
   65||openldap.SlackBuild ||Verplicht,uniek  ||Build script van deze package, er mag maar 1 SlackBuild bestaan!||
   66||openldap.pkg        ||Verplicht        ||Slackware package, moet gecreerd worden door de slackbuild. (tar.gz file)||
   67||openldap.arch       ||Verplicht        ||Bevat architectuur (meestal i586) Meestal automatisch door SlackBuild||
   68||openldap.version    ||Verplicht        ||Bevat upstream versie nummer (in dit geval 2.4.11). Meestal automatisch door SlackBuild ||
   69||openldap.check      ||Optioneel        || Commando voor automatische versie controle. (zie SynVersionCheck)||
   70||openldap.check.ok   ||Automatisch      ||Laatst bevestigde output van versie controle. ||
   71||openldap.major      ||Optioneel        ||Zet hier een nummer in dat je ophoogt bij een major update. Alle packages die hier tegen gecompiled zijn zullen dan opnieuw gecompiled worden. Gebriuk hiervoor het ''rebuildcheckall'' commando. ||
   72||openldap.md5        ||Automatisch      ||MD5 sum van alle files in directory NA de laatste build. Gebruikt/gemaakt door rebuildcheck commando.||
   73||openldap.depver     ||Automatisch      ||Major versies van dependencies waartegen deze package gecompiled is. Gebruikt/gemaakt door rebuildcheck commando.||
   74||libldap.pkg         ||Optioneel        ||Een SlackBuild kan meerdere pakketjes genereren. Iedere .pkg is dus een appart pakketje die je kunt remoteinstallen of in het update systeem kunt trappen. ||
   75||libldap.arch        ||Verplicht        || Iedere .pkg MOET een bijbehorende .arch hebben ||
   76||libldap.version     ||Verplicht        || Iedere .pkg MOET een bijbehorende .arch hebben ||
   77||openldap_dev.arch   ||Optioneel        || Development headers en librarys komen in apparte _dev package, ivm resource besparing. (dit scheelt vaak 80% ruimte)||
   78||openldap_dev.pkg    ||Verplicht        ||   ||
   79||openldap_dev.version||Verplicht        ||   ||
   80
   81De rest van de files worden allemaal gebruikt  door de slackbuild file en hebben dus geen speciale naamgeving of verplichtingen:
   82
   83||openldap-2.4.11.tgz    || Dit is de upstream sourcecode van openldap. Ieder pakketje zal meestal een degelijke file hebben ||
   84||post.openldap          || Installatie script dat na het installeren word uitgevoert. Zie SynAutomation ||
   85|| openldap-master.backup || Backup scripts voor Syn-3 backup systeem. Zie SynBackup ||
   86|| openldap-master.restore ||  ||
   87|| openldap-slave.backup   ||  ||
   88|| openldap-slave.restore  ||  ||
   89|| start                   || Service start stop scripts, zie SynServices ||
   90|| stop                    || ||
   91|| openxchange.schema       || Ldap specifieke zooi ||
   92|| samba.schema             ||  ||
   93||slapd.conf.master          || ||
   94||slapd.conf.mirror1 || ||
   95||slapd.conf.mirror2 || ||
   96||debuglevels || ||
   97||ldap.conf || ||
   98||minimum.ldif || ||
  5799
  58100= Hoe een Syn-3 pakketje bouwen? =