Changes between Initial Version and Version 1 of SynTree


Ignore:
Timestamp:
08/08/08 00:10:41 (14 years ago)
Author:
trac
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • SynTree

  v1 v1  
   1= Indeling van de source tree =
   2
   3De hoofd directory vanuit waar je werkt is de 'trunk', dus source:trunk.
   4
   5Een andere hoofd dir betekend dat je in een 'fork' zit te werken.
   6
   7Om deze tree op je systeem te kijken zie SynBuild.
   8
   9Deze hoofd directory ziet er zo uit:
   10{{{
   11psy@psy ~/syn3 $ ls -la
   12total 28
   13drwxr-xr-x 11 psy users  123 Jun  2 18:53 .
   14drwxr-xr-x 92 psy users 8192 Aug 22 11:20 ..
   15drwxr-xr-x  7 psy users  135 Jul 27 14:05 .svn
   16drwxr-xr-x  8 psy users  128 Aug 19 18:00 bootcd
   17drwxr-xr-x  6 psy users  148 Aug 14 13:58 builder
   18drwxr-xr-x  6 psy users   63 Jun  2 18:53 docs
   19drwxr-xr-x  4 psy users 4096 Jul 24 17:16 install
   20drwxr-xr-x 22 psy users 4096 Jul 27 13:57 npl
   21drwxr-xr-x  9 psy users 4096 Jun 30 12:02 regserver
   22drwxr-xr-x  4 psy users   49 Jun  2 18:53 tests
   23drwxr-xr-x  4 psy users 4096 Jun  2 18:58 translate
   24}}}
   25
   26== source:trunk/npl ==
   27
   28Dit is de hoofd package directory. Hieronder zul je het meest werken, omdat hier de Syn-3 packages gebouwd worden.
   29
   30Voor het gebruik en indeling hiervan zie SynPackaging.
   31
   32== source:trunk/bootcd ==
   33
   34Deze directory bevat files en scripts om nieuwe bootcd's te maken.
   35
   36=== Scripts ===
   37
   38 * mkcd -- Maken van nieuwe CD's, zie SynInstaller.
   39 * uploadsnapshot.sh -- Script om een .ISO te uploaden naar onze webserver snapshot directory. http://www.syn-3.nl/dmdocuments/snapshots/
   40
   41=== source:trunk/bootcd/config ===
   42
   43Configuratie files die in de live cd omgeving gebruikt worden. Zie ook SynInstaller.
   44
   45=== source:trunk/bootcd/grub ===
   46
   47Files voor de boot loader. Ieder product heeft z'n eigen grub file. Zie SynProducts.
   48
   49=== source:trunk/bootcd/iso ===
   50
   51Hier worden uiteindelijke iso's in gezet.
   52
   53== source:trunk/builder ==
   54
   55Dit zijn de hulpscripts en buildroots voor het automatische build systeem.
   56
   57Deze scripts roep je normaal niet rechstreeks aan, maar worden aangeroepen als je cd's of packages maakt. (zie SynInstaller en SynPackaging)
   58
   59== source:trunk/docs ==
   60
   61Dit is allerlei documentatie. Documentatie moet zoveel mogelijk plaatsvinden in deze wiki. Soms is het natuurlijk nodig om plaatjes te maken (voor de wiki). Deze sla je dan in /docs op. Ook commerciele folders etc staan hier.
   62
   63Vind je iets niet in de wiki? kijk dan in docs.
   64
   65
   66== source:trunk/install ==
   67
   68Hier staan de scripts van de Syn-3 installer, dus de installer die de eindgebruiker krijgt te zien. Zie SynInstaller.
   69
   70== source:trunk/regserver ==
   71
   72Hier staan de php scripts van het Syn-3 registratie systeem. Dit systeem draait op http://shop.syn-3.nl.
   73
   74Zie SynRegserver voor meer info.
   75
   76== source:trunk/translate ==
   77
   78Dit is de online vertaal tool die gebruikt word om Syn-3 in meerdere talen beschikbaar te maken. Zie SynLanguage.
   79
   80== source:trunk/test ==
   81
   82Deze directory bevat de regressie test scripts. Zie SynTest.
   83
   84
   85
   86
   87