wiki:SynTree

Version 2 (modified by Edwin Eefting, 14 years ago) (diff)

--

Indeling van de source tree

De hoofd directory vanuit waar je werkt is de 'trunk', dus source:trunk.

Een andere hoofd dir betekend dat je in een 'fork' zit te werken.

Om deze tree op je systeem te kijken zie SynBuild.

Deze hoofd directory ziet er zo uit:

psy@psy ~/syn3 $ ls -la
total 28
drwxr-xr-x 11 psy users 123 Jun 2 18:53 .
drwxr-xr-x 92 psy users 8192 Aug 22 11:20 ..
drwxr-xr-x 7 psy users 135 Jul 27 14:05 .svn
drwxr-xr-x 8 psy users 128 Aug 19 18:00 bootcd
drwxr-xr-x 6 psy users 148 Aug 14 13:58 builder
drwxr-xr-x 4 psy users 4096 Jul 24 17:16 install
drwxr-xr-x 22 psy users 4096 Jul 27 13:57 npl
drwxr-xr-x 4 psy users  49 Jun 2 18:53 tests

source:trunk/npl

Dit is de hoofd package directory. Hieronder zul je het meest werken, omdat hier de Syn-3 packages gebouwd worden.

Voor het gebruik en indeling hiervan zie SynPackaging.

source:trunk/bootcd

Deze directory bevat files en scripts om nieuwe bootcd's te maken.

Scripts

source:trunk/bootcd/config

Configuratie files die in de live cd omgeving gebruikt worden. Zie ook SynInstaller.

source:trunk/bootcd/grub

Files voor de boot loader. Ieder product heeft z'n eigen grub file. Zie SynProducts.

source:trunk/bootcd/iso

Hier worden uiteindelijke iso's in gezet.

source:trunk/builder

Dit zijn de hulpscripts en buildroots voor het automatische build systeem.

Deze scripts roep je normaal niet rechstreeks aan, maar worden aangeroepen als je cd's of packages maakt. (zie SynInstaller en SynPackaging)

source:trunk/install

Hier staan de scripts van de Syn-3 installer, dus de installer die de eindgebruiker krijgt te zien. Zie SynInstaller.

source:trunk/test

Deze directory bevat de regressie test scripts. Zie SynTest.