wiki:help/scc/asterisk/asterisk_technisch

Version 1 (modified by rick, 13 years ago) (diff)

--

Asterisk technisch

2 Asterisk centrales op dezelfde NT1 =

Het is mogelij om 2 asterisk centrales achter 1 NT1 te plaatsen. Er is een voorwaarde. De lijn van de telco moet geconfigureerd zijn in TE/PTMP mode.

We gaan ervan uit dat u 4 nummers heeft die u wilt verdelen over 2 PBX centrales.

Centrale A. nr1: 0591-123456 nr2: 0591-234567

Centrale B nr3: 0591-345678 nr4: 0591-456789

NT1 ---

|

/ \

PBX-A PBX-B