wiki:help/scc/asterisk/asterisk_technisch

Version 3 (modified by rick, 13 years ago) (diff)

--

Asterisk technisch

2 Asterisk centrales op dezelfde NT1 =

Het is mogelij om 2 asterisk centrales achter 1 NT1 te plaatsen. Er is een voorwaarde. De lijn van de telco moet geconfigureerd zijn in TE/PTMP mode.

De NT1 heeft 2 poorten, voor elke PBX 1.

We gaan ervan uit dat u 4 nummers heeft, die u wilt verdelen over 2 PBX centrales.

Centrale A. nr1: 0591-123456

Centrale B nr2: 0591-234567 nr3: 0591-345678 nr4: 0591-456789

Login via SSH(putty) op Centrale A en B. edit op beide machines /home/system/asterisk/misdn.conf en verander op machine A de regel msns = * naar msns = 591123456 en op machine B msns = * naar msns = 591234567,591345678,591456789.