wiki:help/scc/asterisk/asterisk_technisch

Version 9 (modified by rick, 13 years ago) (diff)

--

Asterisk technisch

2 Asterisk centrales op dezelfde NT1

Het is mogelij om 2 asterisk centrales achter 1 NT1 te plaatsen. De voorwaarde hiervoor is dat de lijn geconfigureerd moet zijn in TE/PTMP mode.

De NT1 heeft 2 poorten, voor elke PBX een poort.

We gaan ervan uit dat u 4 nummers heeft en wilt verdelen over 2 Asterisk centrales.

Centrale A krijgt:

 • nr1: 0591-123456

Centrale B krijgt:

 • nr2: 0591-234567
 • nr3: 0591-345678
 • nr4: 0591-456789

Todo:

 • Login via SSH(putty) op Centrale A en B.
 • Open op beide machines het bestand /home/system/asterisk/misdn.conf
  • Verander op machine A de regel msns = * naar msns = 591123456.
  • Verander op machine B de regek msns = * naar msns = 591234567,591345678,591456789.
  • Voer op beide machines de volgende commando uit: asterisk -r -x "restart gracefully"

DTMF instellen

U gebruikt een ISDN lijn en DTMF tonen werken niet in voicemenu's. Let dan op het volgende: Probeer dan de DTMF-mode op Inband te zetten.