wiki:help/scc/backup/settings

Version 1 (modified by Edwin Eefting, 13 years ago) (diff)

--

Back-up media

Hier moet een medium gekozen worden waar de back-up op weggeschreven dient te worden. U kunt backuppen naar een reeds bestaand Windows systeem, zodat deze backup vanaf daar meegenomen kan worden in uw regulieren backup cyclus.

Het is ook mogelijk om de backup naar een SCSI of USB tapestreamer te maken. U bent dan zelf verantwoordelijk voor het wisselen van de tapes. Iedere tape zal een volledige backup bevatten.

Geef in het dropdown menu aan op welk medium de back-up gemaakt moet worden. Klik op "Vernieuwen" als er bekeken moet worden of het huidige medium bruikbaar is. Bij bepaalde methodes moeten er aanvullende gegevens ingevoerd worden in de daarvoor bestemde invoervelden.

Klik na het invoeren van de benodigde gegevens op de knop "Testen en opslaan" om te testen of alles op de correcte wijze functioneert en om het te gebruiken medium op te slaan.

Attachments (3)

Download all attachments as: .zip