wiki:help/scc/firewall/listfirewall

Version 2 (modified by Edwin Eefting, 13 years ago) (diff)

--

Syn-3 firewall

De Syn-3 firewall is zeer uitgebreid, maar tegelijkertijd ook gebruiksvriendelijk.

De firewall is opgesplits in 2 delen:

  • Verkeer wat NAAR de Syn-3 machine gaat. Alle Syn-3 machines hebben dit.
  • Verkeer wat DOOR de Syn-3 machine gaat. Alleen bij Syn-3 servers met de Internet Optie.

Standaard staat de firewall veilig, maar toch bruikbaar afgesteld.

Blokkeer-regels staan boven aan en hebben voorrang op Toesta-regels.

Firewall naar de machine

In dit overzicht ziet u alle firewall regels die betrekking hebben op verkeer wat naar de Syn-3 server gaat.

Hier kunt u dus instellen welke services van de Syn-3 server gebruikt kunnen worden.

Standaard staan deze regels goed en veilig ingesteld, maar soms is het nodig wijzigingen te maken.

Als u bijvoorbeeld support van DatuX wilt is het nodig om Systeembeheer vanaf kantoor.datux.nl toe te staan.

Voorbeeld

De regel:

  • Email verkeer vanaf zone LAN naar deze server toestaan.

Betekend:

De poorten die nodig zijn voor email verkeer (poort 25/110/143..enz) zijn vanaf de LAN netwerk kaart toegestaan. Gebruikers in uw LAN zullen de Syn-3 server dus kunnen gebruiken om te emailen.

Attachments (3)

Download all attachments as: .zip