wiki:help/scc/graph/show

Version 3 (modified by Edwin Eefting, 15 years ago) (diff)

--

SYN-3 overzicht van 1 grafiek

Hier ziet u van 1 bepaalde grafiek de verschillende tijds spannes:

  • De laatste 6 uur
  • De laatste 24 uur
  • De laatste week
  • De laatste maand
  • Het laatste jaar.

Zie ook help/scc/graph/overview

Afwijkingen

Doordat voor bepaalde grafieken de gemiddelde waarde berekend word, zult u bij een 'uitgezoomde' grafiek een kleinere waarde zien: Hoe verder men uitzoomt, hoe kleiner het gemiddelde over het algemeen zal worden. Bij een grafiek van een jaar staat 1 pixel voor het gemiddelde van bijna 1 dag.

Soms word echter het maximum of minimum getoond, zoals bij disk temperaturen of vrije ruimte. Als de grafiek dan uitgezoomd is tot een jaar, zal 1 pixel bestaan uit het maximum of minimum van een dag.

Houdt hier dus rekening mee als u de grafieken aan het analyseren bent.