wiki:help/scc/mail/listadress

Version 37 (modified by rick, 10 years ago) (diff)

--

Email

Het aanmaken van email adressen en domeinen is erg flexibel bij de mailserver. Hieronder een schematisch overzicht hoe de email adressen samengesteld kunnen worden:

U kunt zoveel domeinen, adressen en doelen aanmaken als u maar wilt.

Om een nieuw adres aan te maken klikt u op Toevoegen.

MX records

Om een echte mail server op te zetten dient u te zorgen dat een zogenaamd MX record naar uw server verwijst.

Voor meer informatie hierover zie http://nl.wikipedia.org/wiki/MX-record .

Spamfilter en virusscanner

De mailserver bevat een spamfilter (http://dspam.nuclearelephant.com/) en virusscanner (http://www.clamav.net/), die standaard geactiveerd zijn.

Iedere nieuwe gebruiker krijgt een mailtje in z'n mailbox waar uitleg gegeven word over het spamfilter.

De virusscanner is altijd actief en word ieder uur automatisch geupdate met de nieuwste virus definities. Kijk regelmatig op de updatepagina in de SCC voor nieuwe updates van het virusscan programma.

Indien er een mailtje naar u toegstuurd is met een virus, word deze gefilterd en ontvangt u hier een bericht over.

Zarafa

Vanaf versie 4.3 zal Zarafa gebruikt worden in plaats van Openxchange. De help pagina hiervoor is nog in aanbouw.

Openxchange

Zie openxchange

Mail clients instellen

Outlook Express instellen

Nieuwe IMAP account toevoegen.

Klik boven in op Extra, daarna op Accounts.

Nu verschijnt er een venster Internet-accounts. Klik in het venster tabblad op E-mail en klik op toevoegen.

Selecteer in het verschenen submenu E-mail. Nu word er een zogenaamde wizard gestart die u door het hele process zal begeleiden.

Geef in het eerste venter uw voledige naam op en klik dan op Volgende.

Geef in de volgende venster het te gebruiken e-mail adres op en klik dan op Volgende.

In de volgende scherm E-mailservernamen selecteer voor servertype voor inkomende e-mail IMAP, voor Server voor inkomende e-mail geef het adres op van uw Syn-3 Zarafa server, geef voor Server voor uitgaande e-mail (SMTP) uw smtp server op(Dit mag ook de lokale zarafa server zijn, mits deze een volwaardige smtp server is of een smtp-route heeft ingesteld naar een volwaardige smtp-server) en klik dan op volgende.

In Venster Aanmelding bij Internet e-mail geef de gebruikernaam op van de zarafa server en het bijbehorende wachtwoord. Daarna op volgende en daarna op voltooien.

IMAP Folder eigenschappen

Klik nu het account aan die u net gecreerd heeft en daarna op Eigenschappen.

Daarna op tabblad Email.

Stel de settings in zoals in onderstaande afbeelding is aangegeven.

Met deze instellingen bent u er zeker van dat u optimaal van Outlook gebruik kunt maken. Verstuurde mail en concepten worden op de server opgeslagen, zodat u er ook via Webmail bij kunt.

Bovendien zal de mappenstructuur er overzichtelijk uitzien op deze manier.

Microsoft Outlook 2007 instellen

Hieronder ziet u de aanbevolen IMAP instellingen voor Mircosoft Outlook 2007.

Met deze instellingen bent u er zeker van dat u optimaal van Microsfto Outlook 2007 gebruik kunt maken. Verstuurde mail wordt op de server opgeslagen, zodat u er ook via Webmail bij kunt.

Bovendien zal de mappenstructuur er overzichtelijk uitzien op deze manier.

Outlook connecto instellen

Download zarafa client(connector) -> Zarafa client

Extra informatie

Zie ook MailServer voor de werking van de Syn-3 mail server.

Uitgaande mail routering. (Smarthost, smtp routes)

Gedeelde email folders via IMAP

HOWTO: smtp routes, mail forwarding, backup mailserver, batched smtp

Attachments (13)

Download all attachments as: .zip