wiki:help/scc/mail/listadress

Version 60 (modified by rick, 13 years ago) (diff)

--

Email

Het aanmaken van email adressen en domeinen is erg flexibel bij de mailserver. Hieronder een schematisch overzicht hoe de email adressen samengesteld kunnen worden:

U kunt zoveel domeinen, adressen en doelen aanmaken als u maar wilt.

Om een nieuw adres aan te maken klikt u op Toevoegen.

MX records

Om een echte mail server op te zetten dient u te zorgen dat een zogenaamd MX record naar uw server verwijst.

Voor meer informatie hierover zie http://nl.wikipedia.org/wiki/MX-record .

Spamfilter en virusscanner

De mailserver bevat een spamfilter (http://dspam.nuclearelephant.com/) en virusscanner (http://www.clamav.net/), die standaard geactiveerd zijn.

Iedere nieuwe gebruiker krijgt een mailtje in z'n mailbox waar uitleg gegeven word over het spamfilter.

De virusscanner is altijd actief en word ieder uur automatisch geupdate met de nieuwste virus definities. Kijk regelmatig op de updatepagina in de SCC voor nieuwe updates van het virusscan programma.

Indien er een mailtje naar u toegstuurd is met een virus, word deze gefilterd en ontvangt u hier een bericht over.

Zarafa

Zarafa is vervanging voor uw Microsoft Exchange omgeving: U beschikt over een agenda en webmail systeem dat sterkt lijkt op de interface van Microsoft Exchange. Bekende gebruikers kunnen dus eenvoudig overstappen.

Het is zelfs mogelijk om uw Agenda, Email en Contacten te syncroniseren met Microsoft Outlook, waardoor het net lijkt alsof u nog steeds een exchange server in uw netwerk heeft.

Verder is het mogelijk om Iphone en Windows Mobile telefoons te syncroniseren met Active Sync. Zie http://www.syn-3.eu/index.php/nl/producten/modules/m voor meer informatie.

U kunt inloggen op Zarafa door met uw browser naar het IP adres van uw SYN-3 server te gaan.

Mail/Kalender? clients instellen

Naast de voortreffelijke web-access van Zarafa, kunt u ook gebruik maken van de volgende clients:

 • Microsoft Outlook Express: Voor alleen E-Mail syncronisatie. Verstuurde mail word op de server bewaard.
 • Microsoft Outlook: U kunt gebruik maken van de Zarafa Outlook Client. Hierdoor worden ook taken, contacten en agenda items gesyncroniseerd. (Net als met een exchange server.) Voor meer dan 3 Zarafa Outlook Clients bent u een Zarafa licentie nodig. ( Zie http://zarafa.com/?q=en/content/prices )
 • Mozilla Thunderbird: Voor email en agenda syncronisatie. (geen contacten en taken)
 • Windows Mobile apparaten: Syncronisatie van email, taken, contacten, agenda items. Met direct-push ondersteuning. U kunt dit onbeperkt gebruiken zonder extra licenties.
 • IPhone toestellen. (nog niet getest door ons)
 • Alle overige clients met ondersteuning voor POP3, IMAP, iCal of Air-Sync (Active Sync over the air).

Synchronisatie via Microsoft Outlook Express

Er is met Outlook Express alleen de mogelijkheid om mail te synchroniseren.

Nieuwe IMAP account toevoegen.

Klik boven in op Extra, daarna op Accounts.

Nu verschijnt er een venster Internet-accounts. Klik in het venster tabblad op E-mail en klik op toevoegen.

Selecteer in het verschenen submenu E-mail. Nu word er een zogenaamde wizard gestart die u door het hele process zal begeleiden.

Geef in het eerste venter uw voledige naam op en klik dan op Volgende.

Geef in de volgende venster het te gebruiken e-mail adres op en klik dan op Volgende.

In de volgende scherm E-mailservernamen selecteer voor servertype voor inkomende e-mail IMAP, voor Server voor inkomende e-mail geef het adres op van uw Syn-3 Zarafa server, geef voor Server voor uitgaande e-mail (SMTP) uw smtp server op(Dit mag ook de lokale zarafa server zijn, mits deze een volwaardige smtp server is of een smtp-route heeft ingesteld naar een volwaardige smtp-server) en klik dan op volgende.

In Venster Aanmelding bij Internet e-mail geef de gebruikernaam op van de zarafa server en het bijbehorende wachtwoord. Daarna op volgende en daarna op voltooien.

IMAP Folder eigenschappen

Klik nu het account aan die u net gecreerd heeft en daarna op Eigenschappen.

Daarna op tabblad Email.

Stel de settings in zoals in onderstaande afbeelding is aangegeven.

Met deze instellingen bent u er zeker van dat u optimaal van Outlook gebruik kunt maken. Verstuurde mail en concepten worden op de server opgeslagen, zodat u er ook via Webmail bij kunt.

Bovendien zal de mappenstructuur er overzichtelijk uitzien op deze manier.

Synchronisatie via Microsoft Outlook 2007 methode 1 (IMAP)

Zonder de Zarafe 6 client(outlook connector) software is het alleen mogelijk om mail via het IMAP protocol te synchroniseren .

Klik boven op Tools en daarna op Account settings.

Onder de tab E-mail klik op de knop New. Nu komt u in een wizard die u door de setup begeleidt.

In het eerste scherm Add New E-mail Account, Vul niets in, vink alleen het onderste vierkantje af bij Manually configure server settings or additional server types en klik daarna op next.

Wanneer in het volgende scherm de optie op Internet E-mail staat geselecteerd, klik dan weer op next.

In de volgende scherm 'Add New E-mail Account' (Zie afbeelding hieronder)

 • Geef bij Your Name uw volledige naam op.
 • Geef bij E-Mail address: uw e-mail adres op.
 • selecteer voor 'Account Type' 'IMAP',
 • voor 'incoming mail server' geef het adres op van uw Syn-3 Zarafa server,
 • geef voor 'Server voor uitgaande e-mail (SMTP)' uw smtp server op(Dit mag ook de zarafa server zijn, mits deze een volwaardige smtp server is of een smtp-route(mail doorstuur regel) heeft ingesteld naar een volwaardige smtp-server)
 • Geef bij User Name en Password de login gegevens op van uw zarafa account.

(Onder de More settings knop zijn geadvanceerde instellingen die soms van pas kunnen zijn). Klik nu op volgende en daarna op Finish

IMAP Folder eigenschappen

Wanneer uw account goed werkt en er dus IMAP mappen verschijnen in Outlook.

Om verstuurde mail op de server op te slaan gaat u als volgt te werkt:

 • Zorg dat u geen IMAP map selecteerd
 • Ga naar Tools -> Account settings
 • Wijzig de zojuist aangemaakt IMAP account
 • Klik op More Settings

Hieronder ziet u hoe u de folder voor uitgaande mail kunt instellen:

Met deze instellingen bent u er zeker van dat u optimaal van Microsoft Outlook 2007 gebruik kunt maken. Verstuurde mail wordt op de server opgeslagen, zodat u er ook via Webmail bij kunt.

Bovendien zal de mappenstructuur er overzichtelijk uitzien op deze manier.

Synchronisatie via Microsoft Outlook 2007 methode 2 (Zarafa Client)

Wanneer de Zarafe 6 client(outlook connector) geinstalleerd wordt voor Microsoft Outlook 2007, worden de Adresboek,Agenda,Taken en Mail gesynchroniseerd met uw SYN-3 Zarafa server. Bij meer dan 3 clients bent u extra Zarafa licenties nodig. ( http://zarafa.com/?q=en/content/prices )

Download en installeer de zarafa client(connector) -> Zarafa client (of kijk op http://zarafa.com/download-community voor andere versies)

Nieuwe account toevoegen.

Klik boven op Tools en daarna op Account settings.

Onder de tab E-mail klik op de knop New. Nu komt u in een wizard die u door de setup begeleidt.

In het eerste scherm, Vul niets in, vink alleen het onderste vierkantje af bij Manually configure server settings or additional server types en klik daarna op next.

Selecteer in het volgende scherm Zarafa 6 server, net zoals in onderstaande afbeelding is aangegeven en daarna op Next.

Vul in het volgende scherm het adres, username en password in van de Syn-3 Zarafa server. Klik daarna op Ok.

Herstart Microsoft Outlook 2007, zodat de instellingen actief worden.

Default(standaard) account selecteren

Om te zorgen dat de Verzonden Items, Deleted Items en Drafts bij het aanmaken ook op de Zarafa server terrecht komt en niet lokaal op de computer wordt opgeslagen, moet het net door u aangemaakte account op Default(Standaard) gezet worden. Dit doet u op deze manier:

Klik boven op Tools en daarna op Account settings.

Klik op de tab Data Files, selecteer hier uw account en klik daarna op de knop Set as Default. Klik daarna weer op Ok.

Start nu uw E-Mail client opnieuw op en u bent klaar.

Syncronisatie via Mozilla Thunderbird

Met Mozilla Thunderbird is het alleen mogelijk om mail via het IMAP protocol te synchroniseren. Wanneer de Thunderbird add-on Lightning geinstalleerd wordt is het ook mogelijk om de kalender te synchroniseren via het ICal protocol.

(nog in aanbouw)

Nieuwe IMAP account toevoegen.

Klik bovenin op Bestand, daarna in het submenu op Nieuw en klik dan in het submenu op Account. Nu wordt de account wizzard opgestart.

In het eerste scherm laat de selectie op E-mailaccount staan en klik op volgende.

Stel uw identiteit in, door in veld Uw naam uw volledige naam op te geven en bij E-mailadres uw emailadres op te geven, wanneer dit gedaan is klik op volgende.

Selecteer in het scherm Serverinformatie de optie IMAP en voer bij Imkomende server het IP-adres of domeinnaaam in van uw Syn-3 Zarafa-server, wanneer dit gelukt is klik op Volgende.

Voer in het scherm Gebruikersnamen bij veld Inkomende gebruikersnaam uw inlognaam in van de Zarafa server.

Voer bij Accountnaam uw e-mail adres in, dit mag ook uw naam zijn als het maar uniek is ten opzichte van andere accountnamen in Mozilla Thunderbird en klik daarna op volgende.

Controleer in het volgende scherm uw instellingen en indien ze goed zijn klik op Voltooien.

IMAP Folder eigenschappen

We gaan nu zorgen dat verwijderde e-mails, concept e-mails en verzonden e-mails niet op de lokale desktop computer opgeslagen worden, maar op de Syn-3 Zarafa server. Dit doet u als volgt:

Klik met de rechtermuis knop op uw accountnaam in venster Alle mappen, klik in het verschenen submenu op Eigenschappen. Zie afbeelding hieronder.

U krijgt nu een een scherm Accountinstellingen in beeld. Klik hier op Kopieen & Mappen.

Kalender instellen

Syncronisatie via Windows Mobile devices

(nog in aanbouw)

Syncronisatie via Iphone toestellen

(nog in aanbouw)

Syncronisatie via Blackberry toestellen

Hiervoor bent u de Blackberry enterprise server nodig en extra licenties voor Zarafa. We hebben dit zelf nog niet kunnen testen omdat dit een erg dure complexe oplossing is. Kijk op http://zarafa.com/?q=en/content/documentation voor meer informatie.

Openxchange

Vanaf SYN-3 versie 4.3 word openxchange niet meer ondersteund. We raden iedereen aan om op Zarafa over te stappen.

Zie openxchange voor meer informatie.

Extra informatie

Zie ook MailServer voor de werking van de Syn-3 mail server.

Uitgaande mail routering. (Smarthost, smtp routes)

Gedeelde email folders via IMAP

HOWTO: smtp routes, mail forwarding, backup mailserver, batched smtp

Attachments (13)

Download all attachments as: .zip