wiki:help/scc/pptp/status

Version 2 (modified by Edwin Eefting, 14 years ago) (diff)

--

Windows VPN PPTP status

Hier ziet u een overzicht van alle actieve VPN PPTP sessies.

Probleem oplossing

Kan niet internetten vanuit Windows, zodra PPTP verbinding gemaakt is

Dit komt doordat Windows in sommige gevallen de remote machine als default gateway gebruikt.

Bij het onderstaande scherm kunt u in Windows het gebruik de externe gateway uitzetten:

Hierna maakt u de verbinding opnieuw en zal het internet verkeer via uw lokale gateway blijven gaan.

Attachments (1)

Download all attachments as: .zip