wiki:help/scc/proxy/addhttpaccess

Version 15 (modified by rick, 14 years ago) (diff)

--

Geadvanceerde proxy - regels toevoegen/wijzigen

Op deze pagina worden de regels aangemaakt.

Hier volgt een voorbeeld van een website blokkade voor iedereen binnen een LAN.

Eerst hebben een filterlijst aangemaakt genaamd website_blokkade van het type domeinlijst, met daarin enkele websites die we voorlopig willen blokkeren. Zie onderstaande afbeelding:

In deze pagina selecteren we de filter website_blokkade en bij Deze regel : selecteren we Blokkeren.

Om de regel aan te maken kiezen we Aan het einde toevoegen.

Nu we terugzijn in het regelsoverzicht moet de nieuwe regel op de juiste plek in de lijst gezet worden. In dit overzicht is de eennalaatste de meest geschikte positie.

Om de nieuwe regel te activeren moet u de knop regels toepassen aanklikken.

Attachments (3)

Download all attachments as: .zip