Changes between Version 1 and Version 2 of help/scc/proxy/settings


Ignore:
Timestamp:
10/10/08 11:38:10 (13 years ago)
Author:
Edwin Eefting
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • help/scc/proxy/settings

  v1 v2  
  1111De gebruikersnamen worden nu ook gelogd, u kunt nu het surf gedrag van de gebruikers zien onder het kopje “Proxy gebruik”.
  1212
   13       
   14= HOWTO: Transparante proxy server =
   15
   16Voeg dit toe aan squid.conf:
   17{{{
   18http_port 3129 transparent
   19}}}
   20
   21Voeg dit toe aan firewall.up:
   22{{{
   23#use this with a transparent proxy server:
   24iptables -t nat -I PREROUTING -i eth0 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3129
   25iptables -I INPUT -i eth0 -p tcp --dport 3129 -j ACCEPT
   26}}}
   27
   28Restart squid en de firewall, hierna heeft u een transparante proxy.
   29
   30Er komt nog een update waarmee men dit aan kan zetten in de SCC, maar voorlopig gebruiken we deze manier om te testen.
   31
   32== Problemen ==
   33
   34De transparante proxy werkt niet goed met Icecast en Shoutcast streams die via poort 80 gaan. Hier zoeken we nog een workaround voor.