wiki:help/scc/proxy/settings

Version 4 (modified by Edwin Eefting, 15 years ago) (diff)

--

Proxy instellingen

Hier kunt u de toegang tot de proxy server instellen. Ook kunt u hier opgeven wat er met de filterlijst gebeurd. Standaard staat filtering uit, maar u kunt ook instellen dat de domeinen uit de filterlijst alleen toegestaan zijn, of juist niet toegestaan zijn.

  • De standaard proxyserver draait op poort 3128.
  • De extra strenge proxyserver draait op poort 8080. (stel deze in voor intelligente filtering van sex sites.)

Maximale cache grootte

Hier stelt u in hoeveel ruimte de proxyserver van de hardeschijf mag gebruiken. Gebruik alleen als u een goede reden heeft meer dan de standaard 2048 MB.

Gebruikers niveau toegang

Als u wilt dat gebruikers zich moeten identificeren op het systeem zet dan het vinkje bij “Gebruikers moeten zich identificeren en dienen lid van de Internet groep te zijn”. Alleen gebruikers die lid zijn van de groep internet kunnen nu nog gebruik maken van de proxyserver.

De gebruikersnamen worden nu ook gelogd, u kunt nu het surf gedrag van de gebruikers zien onder het kopje “Proxy gebruik”.

HOWTO: Transparante proxy server

Voeg dit toe aan squid.conf:

http_port 3129 transparent

Voeg dit toe aan firewall.up:

#use this with a transparent proxy server:
iptables -t nat -I PREROUTING -i eth0 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3129
iptables -I INPUT -i eth0 -p tcp --dport 3129 -j ACCEPT

Restart squid en de firewall, hierna heeft u een transparante proxy.

Er komt nog een update waarmee men dit aan kan zetten in de SCC, maar voorlopig gebruiken we deze manier om te testen.

Problemen

De transparante proxy werkt niet goed met Icecast en Shoutcast streams die via poort 80 gaan. Hier zoeken we nog een workaround voor.