wiki:help/scc/services/listservices

Version 1 (modified by Edwin Eefting, 13 years ago) (diff)

--

Service beheer

Hier ziet u een overzicht van alle op het systeem aanwezige services. Ook kunt u hier services starten en stoppen. Bij een herstart van het systeem blijft een gestopte service ook uitgeschakeld.

Let erop dat u problemen kunt krijgen als u de verkeerde services uitschakelt Bij systemen met weinig geheugen kan het soms wenselijk zijn om bijvoorbeeld Openxchange Groupware uit te schakelen indien u deze niet gebruikt.

Voor meer technische info zie SynServices.