wiki:help/scc/system/smartmon

Version 8 (modified by rick, 15 years ago) (diff)

--

SMART monitoring

SMART monitoring bewaakt de gezondheid van uw schijven.

In deze pagina kunt u het monitoren en de schijf-selftest in- of uitschakelen per schijf.

Opmerking Wanneer u het monitoren van een schijf uitschakeld, wordt de schijf-selftest ook automatisch uitgeschakeld.

Het uitschakellen van de selftest is nodig bij sommige schijven, omdat de performance van het systeem dan te langzaam word. Ook gebeurd het bij bepaalde schijven dat de selftest blijft hangen, waardoor performance problemen ontstaan.

Attachments (1)

Download all attachments as: .zip