wiki:help/scc/system/systemstatus

Version 1 (modified by Edwin Eefting, 13 years ago) (diff)

--

Systeemstatus

In dit overzicht zijn de gegevens over het systeem weergegeven. Hier kan worden bekeken wat de uptime van het systeem is, wat de gemiddelde belasting van het systeem is en welke versie er op het systeem geïnstalleerd is.

In een toekomstige update zult u ook grafieken van dingen zoals netwerk verkeer, schijfgebruik, processorbelasting en geheugen gebruik kunnen zien.