wiki:help/scc/trafficcontrol/edittrafficcontrol

Version 16 (modified by rick, 12 years ago) (diff)

--

Traffic control regels toegevoegen/wijzigingen

Selecteer service of service groep

 • Selecteer uit de lijst de service of service groep waarop de regel betrekking heeft. Achter de servicenaam zijn de bijbehorende poorten en protocollen weergegeven.

Bepaal data-stroom richting

 • Vervolgens moet de richting van de data-stroom aangegeven worden. Dit doet u met behulp van de opties Vanaf en Naar. (Bijvoorbeeld Vanaf Zone Internet Naar Zone LAN. U kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden:
  • Hostname: Een domein naar zoals uw.server.nl. Bij het starten van de firewall word deze automatisch omgezet naar een IP adres.
  • IP: Een IP adres.
  • Netwerk blok. Deze kunt u defineren bij Netwerk blok definities.
  • Zone IPSEC vpn: Verkeer dat via een IPSEC verbinding gaat.
  • Zone Windows/pptp VPN: Verkeer dat via een Windows PPTP verbinding gaat.
  • Zone LAN: Verkeer dat vanaf of naar uw interne netwerk kaart gaat. (meestal eth0)
  • Zone Internet: Verkeer dat vanaf of naar uw Internet kaart gaat. (meestal eth1)
  • Zone DMZ: Verkeer dat via uw DMZ kaart gaat (meestal eth2)
  • deze server Verkeer dat naar of vanaf de machine zelf gaat.

Kies connectie initiator

 • Hierna kiest u aan welke kant van de data stroom de connectie initiator(De persoon die de connectie opbouwt) door de Aktie in te stellen op ontvangen of versturen. Onthoudt goed dat de richting van de datastroom hierdoor niet veranderd..

Voorbeeld:

Vanaf Zone Internet Naar Zone LAN Aktie ontvangen. Hier zit de Initiator aan de LAN kant te ontvangen. Wanneer dit als versturen ingesteld zou zijn dan zat de Initiator aan de Internet kant te versturen. Zie voor meer duidelijkheid de volgende imitatie:

Reserveren en/of limiteren

 • Vervolgens kan ingesteld worden of de data-stroom gereserveerd moet worden en/of gelimiteerd. Voor reservering moet minimaal 1 ingevuld worden en de limitatie mag niet minder zijn, wat er gereserveerd wordt. Wanneer men geen limiet wil, laat het veld dan leeg.

Prioritiseren

Met prioriteiten kunnen we instellen welke verkeer voorrang krijgt over ander verkeer. Hier kunnen we de volgende 5 prioriteiten instellen:

 • Zeer laag
 • Laag
 • Normaal
 • Hoog
 • Zeer hoog

Attachments (2)

Download all attachments as: .zip