wiki:help/scc/trafficcontrol/example

Version 3 (modified by rick, 15 years ago) (diff)

--

Traffic control example

Trafficcontrol instellen kan best lastig zijn, vooral wanneer ook nog gebruik gemaakt wordt van een VPN tunnel.

Deze pagina legt uit hoe trafficcontrol configureert kan worden in een situatie waarbij SIP telefoons over 2 lokaties verspreidt zijn en gebruik maken van dezelfde VOICE centrale op 1 lokatie. Net zoals hieronder afgebeeld.

Attachments (1)

Download all attachments as: .zip