wiki:help/scc/trafficcontrol/example

Version 9 (modified by rick, 14 years ago) (diff)

--

Traffic control example

Trafficcontrol instellen kan best lastig zijn, vooral wanneer ook nog gebruik gemaakt wordt van een VPN tunnel.

Deze pagina legt uit hoe trafficcontrol configureert kan worden in een situatie waarbij SIP telefoons over 2 lokaties verspreidt zijn en gebruik maken van dezelfde VOICE centrale op 1 lokatie. Het verkeer tussen de 2 lokaties verloopt via een VPN tunnel. Net zoals hieronder afgebeeld.

Situatie: we hebben 2 SIP telefoons op het 2e kantoor die gebruik gaan maken van de VOICE centrale gepositioneerd op het hoofd-kantoor.

We weten van VOIP verkeer dat er over poort 5060/UDP een control-connectie loopt en dat er een RTP stream over UDP op een willekeurige poort tussen de 1024 en 65535 loopt.

We gaan ervan(ruim gerekend) uit dat 1 telefoonconnectie 64 Kbit UDP/5060 + 64 Kbit UDP/1024:65535 in beslag neemt. Dus 128 Kbit samen, omdat we toch genoeg bandbreedte hebben maken we er 200 Kbit per connectie van.

We hebben 2 lijnen dus er moet in totaal 0,4 Mbit aan verkeer gereserveerd worden 200 Kbit voor RTP en 200Kbit voor VOIP control.

Stap 1

Nu we weten hoeveel er gereserveerd moet worden kunnen we beginnen met het configureren.

Omdat alle VOIP/RTP verkeer over een VPN tunnel loopt, moeten we ervoor zorgen dat OVERIGE verkeerd de VPN tunnel niet hinderdt. Dus daarom gaan we eerst een regel voor VPN toevoegen. De regel is aan beide kanten hetzelfde.

Voor Vanaf stellen we Deze server in en voor Naar stellen we zone Internet in.

Het lijkt in eerste instantie logisch om 400 Kbit te reserveren, maar omdat er ook andere verkeer door de tunnel loopt bv DNS is het verstandig om bovenop het berekende getal de Reservatie overig verkeer snelheid bij op te tellen.

Attachments (1)

Download all attachments as: .zip