wiki:help/scc/trafficcontrol/listtrafficcontrol

Version 25 (modified by rick, 11 years ago) (diff)

--

Syn-3 traffic control

Syn-3 traffic control module bestaat hoofdzakelijk uit 2 soorten regels:

 • Traffic control naar de machine. Dit houdt in all het verkeer van en naar de machine zelf.
 • Traffic control door de machine. Dit is voor alle verkeer door de machine heen.

Traffic control instellingen

Hier stelt u de snelheid in die uw netwerk-adapters, van uw Syn-3 server, tot zijn beschikking heeft.

Let op! De waarden die u hier insteld zijn de max waarden voor het versturen en ontvangen van gegevens voor de desbetreffende adapter.

Waarom werkt traffic-control niet goed zonder tuning?

ISP's(Internet service providers) weten dat de download snelhied continue gemonitored wordt door klanten en doen hun best om de klant tevreden te houden. De download snelheid word zeer beinvloed door pakket verlies over de lijn. Door grote wachtrijen te creeren word de pakket verlies verminderd en de download snelheid hoger, maar dit is niet bevordelijk voor de latency(reactiesnelheid) van de lijn.

Met Syn-3 traffic-control kunnen we de reatiesnelheid hoog houden, door de maximum down- en upload snelheid iets lager in te stellen dan de werkelijke snelheid. Hierdoor verplaatsen we de wachtrijen bij de ISP's naar onze eigen traffic-control server, waardoor de reactiesnelheid 50 tot 100 keer zo hoog blijft.

Traffic control tuning

Om de Syn-3 traffic control zo goed mogelijk zijn werk te laten doen, moeten de traffic control instellingen zo nauwkeurig mogelijk afgesteld worden.

Dit is in de meeste gevallen al geregeld, wanneer de traffic control instellingen van de adapter 'Zone Internet' ingesteld zijn. Hoe beter dit gedaan worden, des te meer profeit u heeft van uw internet verbinding in spits uren. Het internet blijft en reageert dan gewoon snel!

De volgende stappen worden veelal gebruikt om de lijn af te stellen:

 • Bepaal de down- en upload snelheid van de lijn in Kilo bits (Deze gegevens krijgt u van uw Internet Provider. Ze zijn ook terug te vinden in de interface van modem. Bijvoorbeeld 8196Kbit down en 1024Kbit up)
 • Pak van de down- en upload waarden de helft en stel deze in onder de desbetreffende adapter in de traffic control instellingen.
 • Nu moet gecontroleerd worden of de traffic control zijn werk doet, dit doen we alsvolgt:
  • Stel minimaal 2 regels in die gerelateerd zijn aan Zone Internet. 1 daarvan moet de download limiteren en de andere de upload. Bijvoorbeeld zoals het hieronder afgebeeld wordt. Een download limitatie: No image "traffic-control-door-server.png" attached to help/scc/trafficcontrol/listtrafficcontrol Een upload limitatie: No image "traffic-control-deze-server.png" attached to help/scc/trafficcontrol/listtrafficcontrol
  • Genereer download en upload verkeer.
  • Gebruik het ping commando om de reactiesnelheid te meten.Geef als paramater een host op die de reactiesnelheid zo weinig mogelijk beinvloed, bijvoorbeeld www.google.nl In de volgende afbeelding is zien dat de latency iets minder is dan 20 mili-seconden op een verbinding van 8Mbit download en 2 Mbit upload. Bij langzamere verbindingen kan dit oplopen tot 40 mili-seconden wat ook zeer acceptabel is. No image "ping-example.png" attached to help/scc/trafficcontrol/listtrafficcontrol

Traffic control naar de machine

Traffic control door de machine

Attachments (2)

Download all attachments as: .zip