wiki:help/scc/trafficcontrol/listtrafficcontrol

Version 45 (modified by rick, 12 years ago) (diff)

--

Syn-3 traffic control

Syn-3 traffic control module bestaat hoofdzakelijk uit 2 soorten regels:

  • Traffic control naar de machine. Dit houdt in all het verkeer van en naar de machine zelf.
  • Traffic control door de machine. Dit is voor alle verkeer door de machine heen.

De traffic control staat standaard uit. Wanneer u een "traffic control regel" toevoegd word de "traffic control" geinitialiseerd op de relevante adapters. Wanneer u deze regel(s) uitzet of weghaalt word de "traffic control" uitgeschakeld op de relevante adapters.

Het opnieuw opstarten van de gehele firewall is vooral nuttig als er bepaalde DNS host namen gewijzigd zijn. Klik op de "Firewall opnieuw starten" om de gehele firewall opnieuw te starten. Alle hostnamen worden dan opnieuw omgezet naar IP adressen. Firewall naar de machine

Traffic control naar de machine

Traffic control door de machine

Zie ook

Attachments (2)

Download all attachments as: .zip