wiki:help/scc/trafficcontrol/listtrafficcontrol

Version 62 (modified by rick, 15 years ago) (diff)

--

Syn-3 traffic control

Syn-3 traffic control module bestaat hoofdzakelijk uit 2 soorten regels:

  • Traffic control naar de machine. Dit houdt in all het verkeer van en naar de machine zelf.
  • Traffic control door de machine. Dit is voor alle verkeer door de machine heen.

De traffic control staat standaard uit. Wanneer u een "traffic control regel" toevoegd word de "traffic control" geinitialiseerd op de relevante adapters. Wanneer u deze regel(s) uitzet of weghaalt word de "traffic control" uitgeschakeld op de relevante adapters.

Het opnieuw opstarten van de gehele trafficcontrol is vooral nuttig als er bepaalde DNS host namen gewijzigd zijn. Klik op de "Traffic control opnieuw starten" om de gehele firewall opnieuw te starten. Alle hostnamen worden dan opnieuw omgezet naar IP adressen. Firewall naar de machine

Traffic control van/naar de machine

In dit overzicht ziet u alle "traffic control" regels die betrekking hebben op verkeer wat van en naar de Syn-3 server gaat. Bij "traffic control naar de machine" zijn er in sommige gevallen uitzonderingen, waardoor sommige opties uitgeschakeld zullen zijn
Hier een opsomming van deze uitzonderingen:

  • Wanneer de optie "Deze_server" word gekozen bij de veld "Vanaf" en er word bij de "Service" veld een "Service" gekozen die geen poort bevat of een groep waarvan 1 service geen poort bevat, dan zal de "Aktie" veld uitgeschakeld worden.
  • Indien optie "Deze_Server" is geselecteerd in veld "Naar" worden de groepen uitgeschakeld bij de "Service" veld.
  • Wanneer de optie "Deze_server word gekozen bij de veld "Naar" en er word bij de "Service" veld een "Service" gekozen die geen poort bevat, dan zal de "Aktie" veld uitgeschakeld worden.
  • Wanneer de optie "Deze_server word gekozen bij de veld "Naar" is de reservatie optie niet mogelijk.

Praktisch voorbeeld:

Traffic control door de machine

In dit overzicht ziet u alle "traffic control" regels die betrekking hebben op verkeer wat door de Syn-3 server gaat.
Praktisch voorbeeld:

Zie ook

Attachments (2)

Download all attachments as: .zip