wiki:help/scc/trafficcontrol/listtrafficcontrol

Version 70 (modified by rick, 13 years ago) (diff)

--

Syn-3 traffic control

Syn-3 traffic control module bestaat hoofdzakelijk uit 2 soorten regels:

  • Traffic control naar de machine. Dit houdt in all het verkeer van en naar de machine zelf.
  • Traffic control door de machine. Dit is voor alle verkeer door de machine heen.

De traffic control staat standaard uit. Wanneer u een "traffic control regel" toevoegd word de "traffic control" geinitialiseerd op de relevante adapters. Wanneer u deze regel(s) uitzet of weghaalt word de "traffic control" uitgeschakeld op de relevante adapters.

Het opnieuw opstarten van de gehele trafficcontrol is vooral nuttig als er bepaalde DNS host namen gewijzigd zijn. Klik op de "Traffic control opnieuw starten" om de gehele "Traffic control" opnieuw te starten. Alle hostnamen worden dan opnieuw omgezet naar IP adressen. Firewall naar de machine

Traffic control van/naar de machine

In dit overzicht ziet u alle "traffic control" regels die betrekking hebben op verkeer wat van en naar de Syn-3 server gaat.

Praktisch voorbeeld:

Traffic control door de machine

In dit overzicht ziet u alle "traffic control" regels die betrekking hebben op verkeer wat door de Syn-3 server gaat.

Stel u wilt dat uw gebruikers in uw LAN netwerk minstens met 100kbits per seconde websites kunnen opvragen vanaf het Internet, maar ook niet met meer dan 100kbits per seconde, dan stelt u de traffic control regel in zoals boven is geïllustreerd.

Zie ook

Attachments (2)

Download all attachments as: .zip