wiki:help/scc/trafficcontrol/listtrafficcontrol

Version 77 (modified by Edwin Eefting, 13 years ago) (diff)

--

SYN-3 traffic control

Met SYN-3 is het mogelijk om het verkeer wat van en naar internet te gaat te beïnvloeden: U kunt bijvoorbeeld zorgen dat VOIP verkeer voorrang heeft boven normaal verkeer. Hiermee voorkomt u haperingen als er veel gedownload word.

De traffic control staat standaard uit. Traffic shaping vind alleen plaats wanneer er actieve regels zijn.

Trafficcontrol regels

Grafische weergave

Met behulp van balkjes word weergeven hoeveel verkeer er door een bepaalde regel gaat:

  • Het groene gedeelte geeft aan hoeveel traffic gereserveerd is: Dit deel is dus altijd beschikbaar. Overig verkeer word eventueel vertraagd om aan de vraag te kunnen voldoen.
  • Het gele gedeelte geeft normaal verkeer aan

Verkeer tussen de SYN-3 machine en het Internet

Een typsich voorbeeld van regels die betrekking hebben op verkeer tussen het Internet en de SYN-3 machine zelf:

Praktisch voorbeeld:

Verkeer tussen een LAN netwerk en het Internet

Een typisch voorbeeld van regels die betrekking hebben op verkeer wat tussen de LAN en het Internet. Dit verkeer gaat dus door de SYN-3 server.

Stel u wilt dat uw gebruikers in uw LAN netwerk minstens met 100kbits per seconde websites kunnen opvragen vanaf het Internet, maar ook niet met meer dan 200kbits per seconde:

Zie ook

Attachments (2)

Download all attachments as: .zip