wiki:help/scc/trafficcontrol/technisch

Version 11 (modified by rick, 14 years ago) (diff)

--

Syn-3 traffic control achter de schermen

Basis traffic-control diagram

Opmerkingen:

Netwerkkaart IN en Netwerkkaart UIT kan physiek gezien dezelfde netwerkkaart zijn, maar ook 2 of meer verschillende.

Trafficcontrol regels van het type NAAR(rood) en DOOR(blauw) kunnen elkaar in de wegzitten, omdat alle verkeer wat DOOR de machine gaat ook NAAR de machine gaat.

NAAR de machine gebruikt een andere trafficcontrol methode(Ingress) dan tenopzichte van DOOR en VAN(Egress).

Tunnel traffic-control diagram

Opmerkingen:

Bij inkomende tunnel verkeer gaat de data 2 keer door het rode blok 'Alles naar de machine' heen en eventueel 1 keer door het blauwe blok 'Alles door de machine' blok heen of naar de lokale processen.

Bij uitgaande tunnel verkeer geldt dat de data minstens 1 keer door het blauwe blok 'Alles van de machine' heen gaat..

Zie ook

Attachments (2)

Download all attachments as: .zip