Changes between Version 20 and Version 21 of help/scc/updates/listupdates


Ignore:
Timestamp:
10/09/08 11:30:15 (13 years ago)
Author:
Edwin Eefting
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • help/scc/updates/listupdates

  v20 v21  
  7373Dealers en betatesters kunnen bovenin inloggen en meteen een "New Ticket" aanmaken.
  7474
   75== Updaten via de shell ==
   76
   77In bepaalde gevallen kan het wenselijk zijn om updates via de shell te installeren. Dit kan via het syn3-onlineupdate commando, zoals hier is weergegeven:
   78{{{
   79[Syn-3] root@open.syn-3.nl ~# syn3-onlineupdate --auto-install
   80PROGRESS: _SearchingInstallationMedia(,,,)
   81DEBUG: EXEC: sh /usr/webint/htdocs/updates/mountinstaller.sh; exit 0 2>&1
   82DEBUG: err: grep: /sys/block/*/removable: No such file or directory
   83DEBUG: exit: 0
   84PROGRESS: De beschikbare updates worden opgevraagd.
   85DEBUG: EXEC: syn3-state 'updates' 'OK' "Uw systeem is up-to-date." 2>&1
   86DEBUG: exit: 0
   87INFO: Alle updates zijn geinstalleerd.
   88DEBUG: EXEC: syn3-state 'updates' 'OK' "Uw systeem is up-to-date." 2>&1
   89DEBUG: exit: 0
   90}}}
   91
   92
  7593= Inloggen via een shell =
  7694