Changes between Initial Version and Version 1 of howto/Certbot


Ignore:
Timestamp:
03/25/20 14:22:13 (15 months ago)
Author:
Edwin Eefting
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • howto/Certbot

  v1 v1  
   1= Letsencrypt/Certbot activeren op SYN-3 =
   2
   3Via [https://letsencrypt.org/ Let's Encrypt] is het mogelijk om automatisch en veilig een SSL certificaat te verkrijgen. Nadat u dit eenmaal opgezet heeft heeft u er geen omkijken meer aan.
   4
   5* U heeft minimaal SYN-3 versie 5.1 nodig
   6
   7
   8== Activeren ===
   9
   10* Stel de gewenste dominen in in `/etc/webint/SSL_DOMAINS`. 1 domein per regel:
   11
   12{{{
   13[Syn-3] root@test.datux.nl ~# mcedit /etc/webint/SSL_DOMAINS
   14test.datux.nl
   15}}}
   16
   17* Vraag het initiele certificaat aan met het `syn3-acme-issue` commando:
   18
   19{{{
   20[Syn-3] root@test.datux.nl ~# syn3-acme-issue                                                                                                                                                                                                                               
   21SYN-3: Issueing TEST certificate
   22Stopping /service/apache2/ ...OK
   23[Wed Mar 25 14:11:07 CET 2020] Using stage ACME_DIRECTORY: https://acme-staging-v02.api.letsencrypt.org/directory
   24[Wed Mar 25 14:11:08 CET 2020] Standalone mode.
   25[Wed Mar 25 14:11:08 CET 2020] Create account key ok.
   26[Wed Mar 25 14:11:08 CET 2020] Registering account
   27[Wed Mar 25 14:11:10 CET 2020] Registered
   28[Wed Mar 25 14:11:10 CET 2020] ACCOUNT_THUMBPRINT='EdyZNMe80AOVAZMsAFqRk2Np4ay3mUWnPKNaJq2xSZE'
   29[Wed Mar 25 14:11:10 CET 2020] Creating domain key
   30[Wed Mar 25 14:11:10 CET 2020] The domain key is here: /etc/acme/test/test.datux.nl/test.datux.nl.key
   31[Wed Mar 25 14:11:10 CET 2020] Single domain='test.datux.nl'
   32[Wed Mar 25 14:11:11 CET 2020] Getting domain auth token for each domain
   33[Wed Mar 25 14:11:12 CET 2020] Getting webroot for domain='test.datux.nl'
   34[Wed Mar 25 14:11:12 CET 2020] Verifying: test.datux.nl
   35[Wed Mar 25 14:11:12 CET 2020] Standalone mode server
   36[Wed Mar 25 14:11:16 CET 2020] Success
   37[Wed Mar 25 14:11:16 CET 2020] Verify finished, start to sign.
   38[Wed Mar 25 14:11:16 CET 2020] Lets finalize the order, Le_OrderFinalize: https://acme-staging-v02.api.letsencrypt.org/acme/finalize/12897409/81101479
   39[Wed Mar 25 14:11:18 CET 2020] Download cert, Le_LinkCert: https://acme-staging-v02.api.letsencrypt.org/acme/cert/fae2710c15cfa0f9b3bf829dc7456eb2de9e
   40[Wed Mar 25 14:11:19 CET 2020] Cert success.
   41-----BEGIN CERTIFICATE-----
   42MIIFNjCCBB6gAwIBAgITAPricQwVz6D5s7+CncdFbrLenjANBgkqhkiG9w0BAQsF
   43ADAiMSAwHgYDVQQDDBdGYWtlIExFIEludGVybWVkaWF0ZSBYMTAeFw0yMDAzMjUx
   44...
   45y/E8JgQOITv+3DPndSb/kEr+rf4E8ZO9a8JJIAtEwLuyOjHSxYIySFea21Kyk4If
   46b+8rz8+czgNDIDq1T866I4EyfbI6U0F4Eh5pqzW82rhxoB0+62Vox6KZhhh54/45
   47IzwzVe1d9fYnnDDFpFfSfxKe+TGaIuK1p6BYgl5yoO5dGUAJnpslU2Wd
   48-----END CERTIFICATE-----
   49[Wed Mar 25 14:11:19 CET 2020] Your cert is in  /etc/acme/test/test.datux.nl/test.datux.nl.cer
   50[Wed Mar 25 14:11:19 CET 2020] Your cert key is in  /etc/acme/test/test.datux.nl/test.datux.nl.key
   51[Wed Mar 25 14:11:19 CET 2020] The intermediate CA cert is in  /etc/acme/test/test.datux.nl/ca.cer
   52[Wed Mar 25 14:11:19 CET 2020] And the full chain certs is there:  /etc/acme/test/test.datux.nl/fullchain.cer
   53Starting /service/apache2/ ...DONE
   54SYN-3: Issueing LIVE certificate
   55Stopping /service/apache2/ ....OK
   56[Wed Mar 25 14:11:20 CET 2020] Standalone mode.
   57[Wed Mar 25 14:11:21 CET 2020] Create account key ok.
   58[Wed Mar 25 14:11:21 CET 2020] Registering account
   59[Wed Mar 25 14:11:22 CET 2020] Registered
   60[Wed Mar 25 14:11:22 CET 2020] ACCOUNT_THUMBPRINT='FdPrS_aYthE1QzCudmNH9cq42dOo2TV4ur2rpnOgI5o'
   61[Wed Mar 25 14:11:22 CET 2020] Creating domain key
   62[Wed Mar 25 14:11:22 CET 2020] The domain key is here: /etc/acme/live/test.datux.nl/test.datux.nl.key
   63[Wed Mar 25 14:11:22 CET 2020] Single domain='test.datux.nl'
   64[Wed Mar 25 14:11:22 CET 2020] Getting domain auth token for each domain
   65[Wed Mar 25 14:11:24 CET 2020] Getting webroot for domain='test.datux.nl'
   66[Wed Mar 25 14:11:24 CET 2020] Verifying: test.datux.nl
   67[Wed Mar 25 14:11:24 CET 2020] Standalone mode server
   68[Wed Mar 25 14:11:28 CET 2020] Success
   69[Wed Mar 25 14:11:28 CET 2020] Verify finished, start to sign.
   70[Wed Mar 25 14:11:28 CET 2020] Lets finalize the order, Le_OrderFinalize: https://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/finalize/81553945/2775105307
   71[Wed Mar 25 14:11:30 CET 2020] Download cert, Le_LinkCert: https://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/cert/041ac68861d3d4feb7030d1aafb8c13a0595
   72[Wed Mar 25 14:11:31 CET 2020] Cert success.
   73-----BEGIN CERTIFICATE-----
   74MIIFVDCCBDygAwIBAgISBBrGiGHT1P63Aw0ar7jBOgWVMA0GCSqGSIb3DQEBCwUA
   75MEoxCzAJBgNVBAYTAlVTMRYwFAYDVQQKEw1MZXQncyBFbmNyeXB0MSMwIQYDVQQD
   76...
   777uY3aEZ+bfp8NH7xIkD/jpjoSUKYadvg86ZcoVc5bnFL7ekC8uBnogO2j29Y7Pb4
   78glRCWdfbjGBxuOCLL7HAwHes7NxsQlDN
   79-----END CERTIFICATE-----
   80[Wed Mar 25 14:11:31 CET 2020] Your cert is in  /etc/acme/live/test.datux.nl/test.datux.nl.cer
   81[Wed Mar 25 14:11:31 CET 2020] Your cert key is in  /etc/acme/live/test.datux.nl/test.datux.nl.key
   82[Wed Mar 25 14:11:31 CET 2020] The intermediate CA cert is in  /etc/acme/live/test.datux.nl/ca.cer
   83[Wed Mar 25 14:11:31 CET 2020] And the full chain certs is there:  /etc/acme/live/test.datux.nl/fullchain.cer
   84[Wed Mar 25 14:11:31 CET 2020] Installing key to:/usr/webint/ssl/server.pem
   85[Wed Mar 25 14:11:31 CET 2020] Installing full chain to:/usr/webint/ssl/server.crt
   86Starting /service/apache2/ ...DONE
   87}}}
   88Er word eerst een test certificaat aangevraagd en daarna een echt certiciaat.
   89
   90Hierna is het certificaat actief.
   91
   92=== Vernieuwen ===
   93
   94Het vernieuwen gebeurd wekelijks automatisch door een cronjob. U kunt in de SYN-3 montoring zien of dit goed gegaan is.
   95
   96Als er wat mis gaat kunt u handmatig vernieuwen via `syn3-acme-renew` om te zien wat er gebeurd:
   97
   98{{{
   99[Syn-3] root@test.datux.nl ~# syn3-acme-renew                                                                                                                                                                                                                               
   100SYN-3: Renewing live certificate
   101Stopping /service/apache2/ ...OK
   102[Wed Mar 25 14:11:42 CET 2020] ===Starting cron===
   103[Wed Mar 25 14:11:42 CET 2020] Renew: 'test.datux.nl'
   104[Wed Mar 25 14:11:42 CET 2020] Skip, Next renewal time is: Sun May 24 15:11:31 2020
   105[Wed Mar 25 14:11:42 CET 2020] Add '--force' to force to renew.
   106[Wed Mar 25 14:11:42 CET 2020] Skipped test.datux.nl
   107[Wed Mar 25 14:11:42 CET 2020] ===End cron===
   108Starting /service/apache2/ ...DONE
   109[Syn-3] root@test.datux.nl ~#                                                                     
   110
   111}}}