wiki:howto/InternetSpeed

Version 2 (modified by Edwin Eefting, 7 years ago) (diff)

--

Trage internet connectie

Een trage verbinding kan vele oorzaken hebben.

Als uw grafiek rode lijnen bevat, zoals hieronder dan ligt het probleem aan de netwerk verbinding tussen de modem en de SYN-3 netwerk kaart:

Attachments (1)

Download all attachments as: .zip