wiki:howto/MigrateZarafaKopano

Version 1 (modified by Edwin Eefting, 2 years ago) (diff)

--

Zarafa migreren naar Kopano

Vanaf SYN-3 versie 5.1 is Zarafa vervangen door de opvolger Kopano (https://kopano.io/).

De migratie aan de server zijde zal geheel automatisch plaatsvinden.

Outlook plugin

De betaalde Zarafa outlook plugin is komen te vervallen.

In plaats hiervan is het nu mogelijk om native Active Sync syncronisatie te doen vanuit outlook, zonder benodigde plugin. Zie https://wiki.z-hub.io/display/ZP/Compatibility voor details.