wiki:howto/MonitoringClient

Version 11 (modified by rick, 13 years ago) (diff)

--

Syn-3 Monitoring Client (beta)

Met de Syn-3 monitoring client ontvangt u een popup zodra er een alarm gemeld word op 1 van uw servers.

Zo word u meteen geinformeerd als er bijvoorbeeld een schijf stuk gaat of een systeem verkeerd afgesloten is.

Installatie

Momenteel is de client nog in het beta stadium, waardoor u de applicatie zelf moet compilen. Binnenkort zal er ook een Windows client beschikbaar zijn. (de client geprogrammeerd op het Qt platform zodat dit eenvoudig mogelijk is)

Installatie op Linux

U kunt de montoring client op de meeste Linux distributies installeren met behulp van de volgende commando's:

test@r3m0t3h0st ~ $ svn co http://open.syn3.nl/syn3/svndav/default/trunk/npl/syn3/syn3_monitoring_client
Authentication realm: <http://open.syn3.nl:80> Syn-3 Subversion repository
Password for 'test':
Authentication realm: <http://open.syn3.nl:80> Syn-3 Subversion repository
Username: anonymous
Password for 'anonymous':
A    syn3_monitoring_client/qanimatedbutton.cpp
...
A    syn3_monitoring_client/ui/settingsdialog.ui
Checked out revision 20.
test@r3m0t3h0st ~ $ cd syn3_monitoring_client/
test@r3m0t3h0st ~/syn3_monitoring_client $ qmake
test@r3m0t3h0st ~/syn3_monitoring_client $ make
...
test@r3m0t3h0st ~/syn3_monitoring_client $ make install
make: Nothing to be done for `install'.
test@r3m0t3h0st ~/syn3_monitoring_client $ ./monitoring-client

U kunt ook het ./start script gebruiken, dit doet alles automatisch

De client is nu gestart, klik de tray icoon aan met de rechter knop, en vul uw shop account gegevens in.

Iedere X minuten word er gecontroleerd of er nieuwe meldingen zijn. In een volgende versie zal dit realtime gebeuren.

Geteste distro's

  • Gentoo 2008, x86 en x86_64.

Installatie op Windows

De installatie kan op 2 manieren.

  1. Door de .exe te downloaden van de site. (Dit is voor eindgebruikers)
  2. Door zelf een .exe bestand te generen vanuit de broncode.(Dit is voor developers die zelf aanpassingen willen doen aan de client.)

Download de broncode van de Syn3_monitoring_client vanaf: http://open.syn3.nl/syn3/svndav/default/trunk/npl/syn3/syn3_monitoring_client met behulp van een SVN client. TortoiseSVN vind ik persoonlijk een handige SVN client voor het Windows platform. De gebruikers-naam en wachtoowrd zijn anonymuos.

Updates installeren

U kunt ook het ./start script gebruiken, dit doet het updaten en alle stappen automatisch

De client is momenteel nog in ontwikkeling. De laatste versie ophalen en starten doet u als volgt:

test@r3m0t3h0st ~/syn3_monitoring_client $ svn update
...
Updated to revision 21.
test@r3m0t3h0st ~/syn3_monitoring_client $ make
...
test@r3m0t3h0st ~/syn3_monitoring_client $ ./monitoring-client

Attachments (1)

Download all attachments as: .zip