wiki:howto/MonitoringClient

Version 9 (modified by rick, 13 years ago) (diff)

--

Syn-3 Monitoring Client (beta)

Met de Syn-3 monitoring client ontvangt u een popup zodra er een alarm gemeld word op 1 van uw servers.

Zo word u meteen geinformeerd als er bijvoorbeeld een schijf stuk gaat of een systeem verkeerd afgesloten is.

Installatie

Momenteel is de client nog in het beta stadium, waardoor u de applicatie zelf moet compilen. Binnenkort zal er ook een Windows client beschikbaar zijn. (de client geprogrammeerd op het Qt platform zodat dit eenvoudig mogelijk is)

Installatie op Linux

U kunt de montoring client op de meeste Linux distributies installeren met behulp van de volgende commando's:

test@r3m0t3h0st ~ $ svn co http://open.syn3.nl/syn3/svndav/default/trunk/npl/syn3/syn3_monitoring_client
Authentication realm: <http://open.syn3.nl:80> Syn-3 Subversion repository
Password for 'test':
Authentication realm: <http://open.syn3.nl:80> Syn-3 Subversion repository
Username: anonymous
Password for 'anonymous':
A    syn3_monitoring_client/qanimatedbutton.cpp
...
A    syn3_monitoring_client/ui/settingsdialog.ui
Checked out revision 20.
test@r3m0t3h0st ~ $ cd syn3_monitoring_client/
test@r3m0t3h0st ~/syn3_monitoring_client $ qmake
test@r3m0t3h0st ~/syn3_monitoring_client $ make
...
test@r3m0t3h0st ~/syn3_monitoring_client $ make install
make: Nothing to be done for `install'.
test@r3m0t3h0st ~/syn3_monitoring_client $ ./monitoring-client

U kunt ook het ./start script gebruiken, dit doet alles automatisch

De client is nu gestart, klik de tray icoon aan met de rechter knop, en vul uw shop account gegevens in.

Iedere X minuten word er gecontroleerd of er nieuwe meldingen zijn. In een volgende versie zal dit realtime gebeuren.

Geteste distro's

  • Gentoo 2008, x86 en x86_64.

Installatie op Windows

Download de broncode van de Syn3_monitoring_client vanaf: http://open.syn3.nl/syn3/svndav/default/trunk/npl/syn3/syn3_monitoring_client met behulp van een SVN client. TortoiseSVN vind ik persoonlijk een handige SVN client voor het Windows platform.

Updates installeren

U kunt ook het ./start script gebruiken, dit doet het updaten en alle stappen automatisch

De client is momenteel nog in ontwikkeling. De laatste versie ophalen en starten doet u als volgt:

test@r3m0t3h0st ~/syn3_monitoring_client $ svn update
...
Updated to revision 21.
test@r3m0t3h0st ~/syn3_monitoring_client $ make
...
test@r3m0t3h0st ~/syn3_monitoring_client $ ./monitoring-client

Attachments (1)

Download all attachments as: .zip