wiki:howto/OpenVpnWindowsClient

Version 4 (modified by Edwin Eefting, 4 years ago) (diff)

--

OpenVPN instellen op Windows

Zet eerst uw SYN-3 OpenVPN server op en maak een certificaat aan.

Installeer OpenVPN

Installeer eerst de OpenVPN client onder Windows.

Ga naar de [OpenVPN download pagina https://openvpn.net/index.php/open-source/downloads.html] en download de juiste client.

De installatie wijst zichzelf.

Download de OpenVPN config file

Via de SYN-3 control center kunt u een configfile downloaden.

Deze bevat alle instellingen, alsmede alle certificaten en sleutels:

==

Attachments (9)

Download all attachments as: .zip