Changes between Initial Version and Version 1 of howto/TransparantSpamStatus


Ignore:
Timestamp:
05/14/09 12:24:47 (13 years ago)
Author:
Edwin Eefting
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • howto/TransparantSpamStatus

  v1 v1  
   1{{{
   2watch -n 1 '
   3        uptime
   4
   5        IP=91.189.102.7
   6        HOLD=`netstat -nap|grep $IP:25|grep SYN_RECV|wc -l`
   7        EST=`netstat -nap|grep $IP:25|grep ESTABLISHED|grep - | wc -l`
   8        ACTIVE=`netstat -nap|grep $IP:25 | grep ESTABLISHED|grep -v -|wc -l`
   9        (( TOTAL=HOLD+EST+ACTIVE ))
   10        echo "Inkomende SMTP connecties naar $IP: $HOLD nieuw + $EST wachtend + $ACTIVE actief  = $TOTAL"
   11
   12        echo -n "Connecties afgehandeld: "
   13        grep ' from ' /var/log/qmail/qmail-smtpd/current |wc -l
   14
   15#       echo -n "Qmail status: "
   16#       grep status: /var/log/qmail/qmail-smtpd/current |tail -1
   17
   18        echo
   19        echo Geblokkeerde mailservers:
   20        tac /var/log/qmail/qmail-smtpd/current|grep rblsmtpd|head -5|tac|cut -f 3- -d" "
   21
   22        echo
   23        echo Huidige scan processen:
   24        ps ax|egrep "dspam" | grep -- "--user"|grep -v grep
   25
   26        echo
   27        echo Laatst verwerkt door spamfilter:
   28        tail -5 /home/system/dspam/system.log|cut -f 6-8
   29
   30        echo
   31        echo Uitgaande mails:
   32        /var/qmail/bin/qmail-qstat
   33        tac /var/log/maillog|grep "starting delivery"|head -5 |tac|cut -f7- -d" "
   34
   35        sleep 1
   36'
   37}}}