wiki:howto/UserWebsites

Version 10 (modified by Edwin Eefting, 10 years ago) (diff)

--

Websites voor eindgebruikers

Vanaf SYN-3 versie 4.3 is het mogelijk voor eindgebruikers om in hun homedirectory een website op te slaan.

De directory website zal standaard in de homedirectory aanwezig zijn. Hierin kan een gebruiker bestanden plaatsen via ftp of via Windows Filesharing.

Alle files die hierin geplaats worden, kunnen benaderd worden via:

http:// serveradres /syn3/user/ username /

Letop: Deze bestanden zijn dus voor iedereen toegangkelijk

Stap voor stap

 1. Maak een gebruiker aan
 2. Login als de gebruiker via ftp:// serveradres
 3. Plaats de files in de directory website
 4. ga naar http:// serveradres /syn3/user/ username /

Handmatige wijziging voor 4.2 en oudere servers

Kunt u niet updaten naar 4.3, dan kunt u op deze manier zelf de permissies en directorys goed zetten. Copy/paste dit in een rootshell:

cd /home/users/
setfacl -m u:nobody:x *
for DIR in *; do
    mkdir $DIR/website
    chown $DIR $DIR/website
done
chmod 700 */website
setfacl -m u:nobody:rx -d -m u:nobody:rx */website