Changes between Initial Version and Version 1 of npl/mediabox/libsdl-image


Ignore:
Timestamp:
08/08/08 00:10:42 (13 years ago)
Author:
trac
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • npl/mediabox/libsdl-image

  v1 v1  
   1Downloaden en standaard buildscript proberen:
   2{{{
   3psy npl # mkdir mediabox/libsdl_image
   4psy npl # cd mediabox/libsdl_image/
   5psy libsdl_image # wget http://www.libsdl.org/projects/SDL_image/release/SDL_image-1.2.6.tar.gz
   6--16:10:58--  http://www.libsdl.org/projects/SDL_image/release/SDL_image-1.2.6.tar.gz
   7           => `SDL_image-1.2.6.tar.gz'
   8Resolving www.libsdl.org... 208.97.185.109
   9Connecting to www.libsdl.org|208.97.185.109|:80... connected.
   10HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
   11Length: 1,308,812 (1.2M) [application/x-tar]
   12
   13100%[===============================================================================================================>] 1,308,812    350.32K/s    ETA 00:00
   14
   1516:11:05 (194.10 KB/s) - `SDL_image-1.2.6.tar.gz' saved [1308812/1308812]
   16
   17psy libsdl_image # cp ../../.SlackBuild.example libglew.SlackBuild
   18psy libsdl_image # cp ../../packagename.SlackBuild.example libsdl_image.SlackBuild
   19psy libsdl_image # cd ../..
   20psy npl # ./rebuildcheck libsdl_image
   21REBUILD REQUIRED: ./SDL_image-1.2.6.tar.gz has changed!
   22REBUILDING /home/psy/syn3/npl/mediabox/libsdl_image/libsdl_image.SlackBuild:
   23Buildroot up-to-date check: ............................................................................................................DONE
   24Buildroot /home/psy/syn3/builder/buildroot0 repareren/syncen...OK
   25/home/psy/syn3/npl/mediabox/libsdl_image word gekopieerd naar werkdirectory /home/psy/syn3/builder/buildroot0/tmp/build
   26*** Chroot naar /home/psy/syn3/builder/buildroot0 en starten van libsdl_image.SlackBuild in /tmp/build:
   27/dev/pts/43: No such file or directory
   281 /tmp/build > basename ./libsdl_image.SlackBuild
   291 /tmp/build > sed s/.SlackBuild//
   3026 /tmp/build > NAME=libsdl_image
   311 /tmp/build > ls SDL_image-1.2.6.tar.gz
   32...
   33checking for sdl-config... no
   34checking for SDL - version >= 1.2.10... no
   35*** The sdl-config script installed by SDL could not be found
   36*** If SDL was installed in PREFIX, make sure PREFIX/bin is in
   37*** your path, or set the SDL_CONFIG environment variable to the
   38*** full path to sdl-config.
   39configure: error: *** SDL version 1.2.10 not found!
   4018 /tmp/build/SDL_image-1.2.6 > exit 1
   4157 /tmp/build > exit 1
   42*** Er ging iets mis tijdens het bakken in de buildroot!
   43Error while rebuilding /home/psy/syn3/npl/mediabox/libsdl_image/libsdl_image.SlackBuild!
   44psy npl #     
   45}}}
   46
   47Het lijkt er op dat we libsdl nodig zijn als dependency. (best logisch ook). We zetten ''#NEED:libsdl'' in de slackbuild en proberen het nog eens. Deze heeft zeer veel diepere dependencies, dus het duurt even om de buildroot te vullen. Koffie dus! Sterker nog het is zaterdag, dus even een lekker Bitburger biertje er bij:
   48{{{
   49checking for SDL - version >= 1.2.10... no
   50*** Could not run SDL test program, checking why...
   51*** The test program failed to compile or link. See the file config.log for the
   52*** exact error that occured. This usually means SDL was incorrectly installed
   53*** or that you have moved SDL since it was installed. In the latter case, you
   54*** may want to edit the sdl-config script: /usr/bin/sdl-config
   55configure: error: *** SDL version 1.2.10 not found!
   56psy npl # ./findpkg libsdl
   57/home/psy/syn3/npl/.tmp/D/libsdl-1.2.11-i586-3073.tgz
   58}}}
   59
   60Aiiii...het werkt nog niet, we hebben versie 1.2.11, dus het moet werken zou je zeggen. We duiken de buildroot in en gaan op onderzoek uit:
   61{{{
   62psy npl # chroot ../builder/buildroot0/
   63stderr is not a tty - where are you?
   64[Syn-3] root@darkstar.example.net /# cd /tmp/build/
   65SDL_image-1.2.6          SDL_image-1.2.6.tar.gz   libsdl_image.SlackBuild
   66[Syn-3] root@darkstar.example.net /# cd /tmp/build/SDL_image-1.2.6
   67[Syn-3] root@darkstar.example.net /tmp/build/SDL_image-1.2.6# cat config.
   68config.guess  config.log    config.sub
   69[Syn-3] root@darkstar.example.net /tmp/build/SDL_image-1.2.6# cat config.log
   70...
   71configure:20120: result: no
   72configure:20159: gcc -o conftest -g -O2 -I/usr/include/SDL -D_GNU_SOURCE=1 -D_REENTRANT   conftest.c  -L/usr/lib -Wl,-rpath,/usr/lib -lSDL -lpthread >&5
   73/usr/lib/gcc-lib/i486-slackware-linux/3.3.4/../../../../i486-slackware-linux/bin/ld: warning: libdirectfb-0.9.so.25, needed by /usr/lib/libSDL.so, not found (try using -rpath or -rpath-link)
   74/usr/lib/gcc-lib/i486-slackware-linux/3.3.4/../../../../i486-slackware-linux/bin/ld: warning: libfusion-0.9.so.25, needed by /usr/lib/libSDL.so, not found (try using -rpath or -rpath-link)
   75/usr/lib/gcc-lib/i486-slackware-linux/3.3.4/../../../../i486-slackware-linux/bin/ld: warning: libdirect-0.9.so.25, needed by /usr/lib/libSDL.so, not found (try using -rpath or -rpath-link)
   76/usr/lib/libSDL.so: undefined reference to `DirectFBCreate'
   77/usr/lib/libSDL.so: undefined reference to `DirectFBErrorString'
   78/usr/lib/libSDL.so: undefined reference to `DirectFBError'
   79/usr/lib/libSDL.so: undefined reference to `DirectFBInit'
   80collect2: ld returned 1 exit status
   81...
   82}}}
   83
   84We zien in de config.log, een stuk vanaf het einde van de file dat libSDL.so de dependency libdirectfb nodig is. Vreemd, want deze moet automatisch geinstalled worden. We onderenzoeken libSDL.so wat beter:
   85{{{
   86[Syn-3] root@darkstar.example.net /tmp/build/SDL_image-1.2.6# ldd /usr/lib/libSDL.so
   87        libm.so.6 => /lib/libm.so.6 (0xb7e48000)
   88        libX11.so.6 => /usr/X11/lib/libX11.so.6 (0xb7d5b000)
   89        libXext.so.6 => /usr/X11/lib/libXext.so.6 (0xb7d4d000)
   90        libXrandr.so.2 => /usr/X11/lib/libXrandr.so.2 (0xb7d49000)
   91        libXrender.so.1 => /usr/X11/lib/libXrender.so.1 (0xb7d3f000)
   92        libdirectfb-0.9.so.25 => not found
   93        libfusion-0.9.so.25 => not found
   94        libdirect-0.9.so.25 => not found
   95        libz.so.1 => /usr/lib/libz.so.1 (0xb7d2d000)
   96        libdl.so.2 => /lib/libdl.so.2 (0xb7d2a000)
   97        libpthread.so.0 => /lib/libpthread.so.0 (0xb7cd8000)
   98        libc.so.6 => /lib/libc.so.6 (0xb7ba9000)
   99        libXau.so.6 => /usr/X11/lib/libXau.so.6 (0xb7ba6000)
   100        libXdmcp.so.6 => /usr/X11/lib/libXdmcp.so.6 (0xb7ba1000)
   101        /lib/ld-linux.so.2 => /lib/ld-linux.so.2 (0x80000000)
   102[Syn-3] root@darkstar.example.net /tmp/build/SDL_image-1.2.6# find / |grep libdirectfb
   103...
   104/usr/lib/libdirectfb-1.0.so.0.0.0
   105/usr/lib/libdirectfb.so
   106/usr/lib/libdirectfb-1.0.so.0
   107/usr/lib/libdirectfb.la
   108}}}
   109
   110Shit...libsdl is gelinked tegen libdirectfb 0.9, terwijl libdirectfb 1.0 geinstalleerd is! Dit betekend dat iemand ooit een nieuwe versie voor libdirectfb gebuild heeft en dat libsdl niet gerebuild is. We kijken in libsdl en veranderen de #NEED in #DEP. Zo zorgen we ervoor dat libsdl automatisch gerebuild word bij een andere versie van libdirectfb. Ook zetten we in ons eigen script een #DEP, zodat we zeker weten dat deze ook rebuild als libsdl ooit vernieuwd word..
   111
   112We doen een rebuildcheck op libsdl_image, waardoor libsdl nu automatisch gerebuild word en daarna libsdl_image nogmaals. (hopenlijk;). Dit gaat allemaal nog langer duren, dus we lurken rustig van ons bier en wachten af:
   113{{{
   114psy npl # mcedit mediabox/libsdl/libsdl.SlackBuild
   115
   116psy npl # mcedit -dc mediabox/libsdl_image/libsdl_image.SlackBuild
   117
   118psy npl # ./rebuildcheck libsdl_image
   119Dependency check libsdl (use ignoredep to skip)
   120|-Dependency check DirectFB (use ignoredep to skip)
   121|-REBUILD REQUIRED: ./libsdl.SlackBuild has changed!
   122|-Rebuild required: Dependency MD5 changed /home/psy/syn3/npl/mediabox/DirectFB/DirectFB!
   123|-(use ignoredep to ignore dependency changes)
   124|-Was builded against:
   125cat: /home/psy/syn3/npl/mediabox/libsdl/libsdl.depver: No such file or directory
   126|-REBUILDING /home/psy/syn3/npl/mediabox/libsdl/libsdl.SlackBuild:
   127...
   128*** Build gelukt.
   129* Packages terugmoven naar originele directory..
   130/home/psy/syn3/builder/buildroot0/tmp/build/libsdl.arch /home/psy/syn3/builder/buildroot0/tmp/build/libsdl_dev.arch ...
   131/home/psy/syn3/builder/buildroot0/tmp/build/libsdl.version /home/psy/syn3/builder/buildroot0/tmp/build/libsdl_dev.version ...
   132/home/psy/syn3/builder/buildroot0/tmp/build/libsdl.pkg /home/psy/syn3/builder/buildroot0/tmp/build/libsdl_dev.pkg ...
   133
   134* Klaar ja!
   135|-Updating md5 for /home/psy/syn3/npl/mediabox/libsdl/libsdl.SlackBuild...
   136|-Updating dependency information for /home/psy/syn3/npl/mediabox/libsdl/libsdl.SlackBuild...
   137REBUILD REQUIRED: ./SDL_image-1.2.6.tar.gz has changed!
   138...
   139*** Build gelukt.
   140* Packages terugmoven naar originele directory..
   141/home/psy/syn3/builder/buildroot0/tmp/build/libsdl_image.arch /home/psy/syn3/builder/buildroot0/tmp/build/libsdl_image_dev.arch ...
   142/home/psy/syn3/builder/buildroot0/tmp/build/libsdl_image.version /home/psy/syn3/builder/buildroot0/tmp/build/libsdl_image_dev.version ...
   143/home/psy/syn3/builder/buildroot0/tmp/build/libsdl_image.pkg /home/psy/syn3/builder/buildroot0/tmp/build/libsdl_image_dev.pkg ...
   144
   145* Klaar ja!
   146Updating md5 for /home/psy/syn3/npl/mediabox/libsdl_image/libsdl_image.SlackBuild...
   147Updating dependency information for /home/psy/syn3/npl/mediabox/libsdl_image/libsdl_image.SlackBuild...
   148All rebuilds completed.
   149
   150
   151}}}
   152
   153Het rebuilden van libsdl EN libsdl_image gaat nu goed! Het probleem lag dus bij een ander pakketje. We zijn er in geslaagd om libsdl_image simpelweg te builden door het standaard buildscript te gebruiken met 1 DEP er in voor libsdl.
   154
   155We bekijken de inhoud van het pakketje:
   156{{{
   157psy npl # tar -tzf mediabox/libsdl_image/libsdl_image.pkg
   158./
   159install/
   160install/doinst.sh
   161usr/
   162usr/lib/
   163usr/lib/libSDL_image-1.2.so.0.1.5
   164psy npl # tar -tzf mediabox/libsdl_image/libsdl_image_dev.pkg
   165./
   166usr/
   167usr/lib/
   168usr/lib/libSDL_image.la
   169usr/lib/libSDL_image.a
   170usr/include/
   171usr/include/SDL/
   172usr/include/SDL/SDL_image.h
   173}}}
   174
   175Dit ziet er goed uit. Tijd om toe te voegen aan SVN:
   176{{{
   177psy npl # svn add mediabox/libsdl_image
   178A         mediabox/libsdl_image
   179A  (bin)  mediabox/libsdl_image/SDL_image-1.2.6.tar.gz
   180A         mediabox/libsdl_image/libsdl_image.SlackBuild
   181A         mediabox/libsdl_image/libsdl_image.arch
   182A         mediabox/libsdl_image/libsdl_image_dev.arch
   183A         mediabox/libsdl_image/libsdl_image.version
   184A         mediabox/libsdl_image/libsdl_image_dev.version
   185A  (bin)  mediabox/libsdl_image/libsdl_image.pkg
   186A  (bin)  mediabox/libsdl_image/libsdl_image_dev.pkg
   187A         mediabox/libsdl_image/libsdl_image.md5
   188A         mediabox/libsdl_image/libsdl_image.depver
   189psy npl # svn commit -m 'libsdl_image,nodig voor openmsx' mediabox/libsdl_image/
   190Adding         mediabox/libsdl_image
   191Adding  (bin)  mediabox/libsdl_image/SDL_image-1.2.6.tar.gz
   192Adding         mediabox/libsdl_image/libsdl_image.SlackBuild
   193Adding         mediabox/libsdl_image/libsdl_image.arch
   194Adding         mediabox/libsdl_image/libsdl_image.depver
   195Adding         mediabox/libsdl_image/libsdl_image.md5
   196Adding  (bin)  mediabox/libsdl_image/libsdl_image.pkg
   197Adding         mediabox/libsdl_image/libsdl_image.version
   198Adding         mediabox/libsdl_image/libsdl_image_dev.arch
   199Adding  (bin)  mediabox/libsdl_image/libsdl_image_dev.pkg
   200Adding         mediabox/libsdl_image/libsdl_image_dev.version
   201Transmitting file data ..........
   202Committed revision 3431.
   203}}}
   204
   205Zo, nu kunnen we weer verder met openmsx.
   206En het mooiste is: ons biertje is nog niet eens op!