wiki:ppc/kernel

Version 1 (modified by trac, 12 years ago) (diff)

--

Maken van een eigen dreambox dm500 kernel

Deze pagina beschrijft het aan de praat krijgen van de kernel voor de dreambox: De dm500, powerpc architectuur. Binnen Syn-3 heet deze architectuur ppc.

Schijnbaar zit je vast aan 2.6.9 door propieratary closed source modules.

De sources en patches komen hier weg: http://developer.elitedvb.net/listprojects.php?curr_dir=64

Eerste poging

Eerst heb ik dit gedaan:

 • atftp pakketje om kernel te kunnen laden via tftp. (standaard werk, geen probleem)
 • Toolchain maken met eerst alleen binutils_ppc en gcc_ppc. Zie wiki:npl/toolchains.
 • Aanpassen buildsysteem lichtelijk voor het ondersteuning van meerdere architecturen. (Gebruik ARCH omgevings variabelle bij rebuildcheck of remoteinstall)
 • Maken van linux_src en linux pakketje in ppc architectuur. Aan de hand van configfile + patches van bovenstaande site.

Dit ging allemaal goed, hierna boot ik via het netwerk. (eerst bootp en atftp opzetten uiteraard)

We hebben de standaard kernel commandline in de .config aangepast, zodat kernel output via serieel te zien is:

CONFIG_CMDLINE="console=ttyS0,115200n8 root=/dev/mtdblock5 rootfstype=squashfs ro"

De bedoeling is om eerst wel de eigen kernel te laden, maar nog het filesystem van de dreambox te gebruiken om te testen. Dezelfde kernel parambeters voor root= en zo zijn dus gebruikt. Resultaat:

Automatic Boot: Enabled
 ----------------------------
 1 - Toggle Power-On Tests
 2 - Change a Boot Device
 3 - Change IP Addresses
 4 - Ping test
 5 - Change Baud Rate for S1 Boot
 D - Display Configuration
 0 - Exit Menu and Boot Application
->0
Installed RAM: 48 MB

 System RAM check complete
Booting from [ENET] Ethernet...
Sending bootp request ...

Got bootp response from : 192.168.13.1
    My ip address is : 192.168.13.2

Loading file "/zImage.treeboot" by TFTP for net boot ...
Transfer completed, 1142816 bytes received
Loaded successfully ...
Entry point at 0x500000 ...

loaded at:   00500000 00618170
relocated to: 00400000 00518170
board data at: 00516124 00516170
relocated to: 0040519C 004051E8
zimage at:   004058E0 0051549E
avail ram:   00519000 02000000

Linux/PPC load: console=ttyS0,115200n8 root=/dev/mtdblock5 rootfstype=squashfs ro
Uncompressing Linux...done.
Now booting the kernel
Linux version 2.6.9 (root@psy) (gcc version 3.4.6) #1 Thu Oct 25 00:05:49 UTC 2007
Built 1 zonelists
Kernel command line: console=ttyS0,115200n8 root=/dev/mtdblock5 rootfstype=squashfs ro
PID hash table entries: 256 (order: 8, 4096 bytes)
Console: colour dummy device 80x25
Dentry cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Inode-cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Memory: 29856k available (1924k kernel code, 544k data, 80k init, 0k highmem)
Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
NET: Registered protocol family 16
SCSI subsystem initialized
usbcore: registered new driver usbfs
usbcore: registered new driver hub
devfs: 2004-01-31 Richard Gooch (rgooch@atnf.csiro.au)
devfs: boot_options: 0x1
JFFS2 version 2.2. (C) 2001-2003 Red Hat, Inc.
Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 7 ports, IRQ sharing disabled
ttyS0 at MMIO 0x0 (irq = 20) is a 16550A
ttyS1 at MMIO 0x0 (irq = 21) is a 16550A
Data machine check in kernel mode.
Oops: machine check, sig: 7 [#1]
NIP: C010B6F0 LR: C010CF50 SP: C0313F30 REGS: c0259954 TRAP: 0202  Not tainted
MSR: 00021230 EE: 0 PR: 0 FP: 0 ME: 1 IR/DR: 11
TASK = c030dbd0[1] 'swapper' THREAD: c0312000Last syscall: 120
PLB0: bear= 0x00000000 acr=  0x00000000 besr= 0x00000000
PLB0 to OPB: bear= 0x400e0001 besr0= 0x03c00000 besr1= 0x00000000

GPR00: 00000000 C0313F30 C030DBD0 00000000 00000001 00000008 C01FAEE0 00000000
GPR08: FFFFFFF8 E00E0000 C026F4E8 C026F4E8 24000082 00000000 00000000 00000000
GPR16: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000001
GPR24: 00000000 00029230 00000000 00000000 C0230000 C02379AC C02D1EA8 C026F4E8
Call trace: [c010ad58] [c010b1c0] [c024f1ac] [c0002608] [c0006928]
Kernel panic - not syncing: Attempted to kill init!
 <0>Rebooting in 180 seconds..<NULL>

Een data machine check en vage output :( Zal er iets mis zijn met onze toolchain of kernel settings?

Tweede poging

Googelen en verder onderzoekken wat dit kan zijn... Deze site gevonden: http://www.zeta.org.au/~jon/dreambox/hacking.html:

kingtut suggested that rather than getting klogd and syslogd working I could use dmesg to dump the kernel's message buffer. So I rebooted the DM5600 with the original kernel and my inspector program. When I did that I noticed that the original DM5600 kernel boots with the message "Redwood 6" whereas the kernel recompiled from the diffs boots with "Redwood 5". Sure enough, recompiling the diff'd kernel with CONFIG_REDWOOD_5=n, CONFIG_REDWOOD_6=y eliminates the machine check which was apparently caused by probing the second i2c bus that doesn't exist on the DM5600.

We hebben geen redwood in onze output, maaaaaaar in de config staat redwood_5 aan ipv 6 ! Dit veranderen we en proberen opnieuw:

psy npl # ./remoteinstall linux 192.168.13.1 rebuild
* Build check:
|Dependency check linux_src (use ignoredep to skip)
|-|Dependency check gcc_ppc (use ignoredep to skip)
|-|-|Dependency check binutils_ppc (use ignoredep to skip)
|-|REBUILD REQUIRED: ./config has changed!
|-|REBUILDING /home/psy/syn3/ppc/kernel/linux_src/linux_src.SlackBuild:
...

Nogmaals booten met eigen kernel

Linux/PPC load: console=ttyS0,115200n8 root=/dev/mtdblock5 rootfstype=squashfs ro
Uncompressing Linux...done.
Now booting the kernel
Linux version 2.6.9 (root@psy) (gcc version 3.4.6) #1 Sat Oct 27 19:22:44 UTC 2007
IBM Redwood6 (STBx25XX) Platform
Port by MontaVista Software, Inc. (source@mvista.com)
Built 1 zonelists
Kernel command line: console=ttyS0,115200n8 root=/dev/mtdblock5 rootfstype=squashfs ro
PID hash table entries: 256 (order: 8, 4096 bytes)
Console: colour dummy device 80x25
Dentry cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Inode-cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Memory: 29848k available (1920k kernel code, 548k data, 80k init, 0k highmem)
Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
NET: Registered protocol family 16
SCSI subsystem initialized
usbcore: registered new driver usbfs
usbcore: registered new driver hub
devfs: 2004-01-31 Richard Gooch (rgooch@atnf.csiro.au)
devfs: boot_options: 0x1
JFFS2 version 2.2. (C) 2001-2003 Red Hat, Inc.
Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 7 ports, IRQ sharing disabled
ttyS0 at MMIO 0x0 (irq = 20) is a 16550A
ttyS1 at MMIO 0x0 (irq = 21) is a 16550A
ttyS2 at MMIO 0x0 (irq = 22) is a 16550A
loop: loaded (max 8 devices)
Uniform Multi-Platform E-IDE driver Revision: 7.00alpha2
ide: Assuming 50MHz system bus speed for PIO modes; override with idebus=xx
Using anticipatory io scheduler
Initializing USB Mass Storage driver...
usbcore: registered new driver usb-storage
USB Mass Storage support registered.
mice: PS/2 mouse device common for all mice
i2c /dev entries driver
IBM IIC driver v2.1
ibm-iic0: using standard (100 kHz) mode
NET: Registered protocol family 2
IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 4096)
NET: Registered protocol family 1
NET: Registered protocol family 17
Root-NFS: No NFS server available, giving up.
VFS: Unable to mount root fs via NFS, trying floppy.
VFS: Cannot open root device "mtdblock5" or unknown-block(2,0)
Please append a correct "root=" boot option
Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(2,0)
 <0>Rebooting in 180 seconds..<NULL>

Dit is een 'mooie' foutmelding: hij kan alleen zn root filesystem niet vinden.

Mounten root fs

Waarschijnlijk hebben we geen mtd drivers. We kijken even in de dmesg van de orginele kernel. Later gaan we toch via nfs verder prutsen, maar nu willen we graag nog zo orgineel mogelijk blijven en dus van flash kunnen starten.

Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 7 ports, IRQ sharing disabled
ttyS0 at MMIO 0x0 (irq = 20) is a 16550A
ttyS1 at MMIO 0x0 (irq = 21) is a 16550A
ttyS2 at MMIO 0x0 (irq = 22) is a 16550A
loop: loaded (max 8 devices)
ne.c:v1.10 9/23/94 Donald Becker (becker@scyld.com)
Last modified Nov 1, 2000 by Paul Gortmaker
NE*000 ethercard probe at 0xc3060600:<4>eth0: interrupt from stopped card
 00 09 34 3b 34 44
eth0: NE2000 found at 0xc3060600, using IRQ 25.
Universal TUN/TAP device driver 1.5 (C)1999-2002 Maxim Krasnyansky
Using deadline io scheduler
dreambox: flash mapping: 800000 at 7f800000
DreamBOX rev3+: Found 1 x16 devices at 0x0 in 16-bit bank
 Intel/Sharp Extended Query Table at 0x0031
Using buffer write method
cfi_cmdset_0001: Erase suspend on write enabled
0: offset=0x0,size=0x20000,blocks=64
disable flash VPP
Creating 7 MTD partitions on "DreamBOX rev3+":
0x00000000-0x00500000 : "DreamBOX cramfs+squashfs"
0x00500000-0x007c0000 : "DreamBOX jffs2"
0x007c0000-0x00800000 : "DreamBOX OpenBIOS"
0x00000000-0x007c0000 : "DreamBOX (w/o bootloader)"
0x00000000-0x00800000 : "DreamBOX (w/ bootloader)"
0x00120000-0x00500000 : "DreamBOX SquashedFS"
0x00000000-0x00120000 : "DreamBOX Cramfs"

Dit zien we in onze eigen kernel output niet!

Opnieuw met config_mtd_debug=y...geeft geen extra output.

linux_src.pkg uitpakken en handmatig make menuconfig om bij de opties te kijken. (misschien komt het door dat we config_redwood6 nu gebruiken??)

geprobeert met config_dm7000, maar gaf ook de machinecheck error.

Deze opties aangezet:

<*>  MTD concatenating support
<*> RedBoot partition table parsing
[*]   Include unallocated flash regions        

hielp niks, zelfde output.

alle flashchip drivers aangezet...amd geeft error, dus die weer uit:

drivers/mtd/chips/amd_flash.c: In function `wide_read':
drivers/mtd/chips/amd_flash.c:143: error: structure has no member named `buswidth'

ook dit hielp niet..nog steeds niet de gewenste output.

verder gelezen op de bovenvermelde site: However, the boot still fails when remounting the root file system. I checked the contents of /proc/mtd on a DM7000 kernel and the original DM5600 kernel and verified that both kernels map the physical memory to the mtd devices in the same way, so clearly that isn't the issue. Next step is to instrument the init/do_mounts.c to see why the root file system remount is failing. Update: 29th October, 2003 Finally! There was an error in the drivers/mtd/maps directory that prevented the 5600's memory maps being compiled into the kernel. Fixing that fixed the root mount problem. From there on in, it was all downhill! See the results. In menuconfig alles met NAND translation en mappingzooi aangezet bij mtd, in de hoop dat dit met de mapping te maken heeft. Dit hielp niet, maar er is een melding bijgekomen en we zien dat we ergens getallen kunnen invullen in de menuconfig.

Ondertussen orginele mapping gechecked:

root@dreambox:~> cat /proc/mtd
dev:  size  erasesize name
mtd0: 00500000 00020000 "DreamBOX cramfs+squashfs"
mtd1: 002c0000 00020000 "DreamBOX jffs2"
mtd2: 00040000 00020000 "DreamBOX OpenBIOS"
mtd3: 007c0000 00020000 "DreamBOX (w/o bootloader)"
mtd4: 00800000 00020000 "DreamBOX (w/ bootloader)"
mtd5: 003e0000 00020000 "DreamBOX SquashedFS"
mtd6: 00120000 00020000 "DreamBOX Cramfs"

Deze melding is interesant in de dmesg van de orginele kernel:

dreambox: flash mapping: 800000 at 7f800000
DreamBOX rev3+: Found 1 x16 devices at 0x0 in 16-bit bank
 Intel/Sharp Extended Query Table at 0x0031
Using buffer write method
cfi_cmdset_0001: Erase suspend on write enabled
0: offset=0x0,size=0x20000,blocks=64
disable flash VPP
Creating 7 MTD partitions on "DreamBOX rev3+":
0x00000000-0x00500000 : "DreamBOX cramfs+squashfs"
0x00500000-0x007c0000 : "DreamBOX jffs2"
0x007c0000-0x00800000 : "DreamBOX OpenBIOS"
0x00000000-0x007c0000 : "DreamBOX (w/o bootloader)"
0x00000000-0x00800000 : "DreamBOX (w/ bootloader)"
0x00120000-0x00500000 : "DreamBOX SquashedFS"
0x00000000-0x00120000 : "DreamBOX Cramfs"

800000 komt overeen met 8 megabyte flash.

Onze kernel geeft nu, na de mtd mapping zooi te activeren in menuconfig:

physmap flash device: 4000000 at 8000000

We gaan deze waarden ff omboppen naar 800000 en 7f800000 in menuconfig! De bankwidth moet waarschijnlijk op 2, omdat de melding 16-bit bank geeft. Dit moet het haast wel zijn :)

We komen nu ergens, want we krijgen nu de volgende meldingen:

redwood: flash mapping: 800000 at ff800000
IBM Redwood: Found 1 x16 devices at 0x0 in 16-bit bank
 Intel/Sharp Extended Query Table at 0x0031
cfi_cmdset_0001: Erase suspend on write enabled
Using buffer write method
Creating 4 MTD partitions on "IBM Redwood":
0x00000000-0x00400000 : "Redwood filesystem"
mtd: Giving out device 0 to Redwood filesystem
ftl_cs: FTL header not found.
0x00400000-0x00410000 : "Redwood OpenBIOS Vital Product Data"
mtd: Giving out device 1 to Redwood OpenBIOS Vital Product Data
ftl_cs: FTL header corrupt!
0x00410000-0x007e0000 : "Redwood kernel"
mtd: partition "Redwood kernel" doesn't start on an erase block boundary -- force read-only
mtd: Giving out device 2 to Redwood kernel
ftl_cs: FTL header not found.
0x007e0000-0x00800000 : "Redwood OpenBIOS"
mtd: Giving out device 3 to Redwood OpenBIOS
ftl_cs: FTL header not found.

Hebben het startadress verkeert ingevult? Nee, blijkbaar staat er iets anders fout. De orginele kernel geeft overal Dreambox in plaats van redwood. We proberen de 2 redwood dingen uit te zetten in menuconfig bij de mtd options. (partition table parsing en CFI mapping on redwood.)

arg...nu krijgen we:

physmap flash device: 800000 at 7f800000
phys_mapped_flash: Found 1 x16 devices at 0x0 in 16-bit bank
 Intel/Sharp Extended Query Table at 0x0031
cfi_cmdset_0001: Erase suspend on write enabled
Using buffer write method
RedBoot partition parsing not available
mtd: Giving out device 0 to phys_mapped_flash
ftl_cs: FTL header not found.

ok...table parsing dan maar aan en nog eens..

helpt ook niet, nou zegt ie dat hij geen redboot partition table ziet. het valt op dat physmap nou wel op 7f800000 staat.

physmap flash device: 800000 at 7f800000
phys_mapped_flash: Found 1 x16 devices at 0x0 in 16-bit bank
 Intel/Sharp Extended Query Table at 0x0031
cfi_cmdset_0001: Erase suspend on write enabled
Using buffer write method
cmdlinepart partition parsing not available
No RedBoot partition table detected in phys_mapped_flash
mtd: Giving out device 0 to phys_mapped_flash
ftl_cs: FTL header not found.

hmmm..nog maar eens die optie aanzetten. ik had ook wat andere 'niet gerelateerde dingen' veranderd toen ik die 2 opties uitzette..

physmap flash device: 800000 at 7f800000
phys_mapped_flash: Found 1 x16 devices at 0x0 in 16-bit bank
 Intel/Sharp Extended Query Table at 0x0031
cfi_cmdset_0001: Erase suspend on write enabled
Using buffer write method
cmdlinepart partition parsing not available
No RedBoot partition table detected in phys_mapped_flash
mtd: Giving out device 0 to phys_mapped_flash
ftl_cs: FTL header not found.
redwood: flash mapping: 800000 at ff800000
IBM Redwood: Found 1 x16 devices at 0x0 in 16-bit bank
 Intel/Sharp Extended Query Table at 0x0031
cfi_cmdset_0001: Erase suspend on write enabled
Using buffer write method
Creating 4 MTD partitions on "IBM Redwood":
0x00000000-0x00400000 : "Redwood filesystem"
mtd: Giving out device 1 to Redwood filesystem
ftl_cs: FTL header not found.
0x00400000-0x00410000 : "Redwood OpenBIOS Vital Product Data"
mtd: Giving out device 2 to Redwood OpenBIOS Vital Product Data
ftl_cs: FTL header corrupt!
0x00410000-0x007e0000 : "Redwood kernel"
mtd: partition "Redwood kernel" doesn't start on an erase block boundary -- force read-only
mtd: Giving out device 3 to Redwood kernel
ftl_cs: FTL header not found.
0x007e0000-0x00800000 : "Redwood OpenBIOS"
mtd: Giving out device 4 to Redwood OpenBIOS
ftl_cs: FTL header not found.

we zien weer iets meer, hij zeurt nog steeds over redwood zooi. je zou haast zeggen dat we een patch voor dreambox partition table parsing missen ofzo.

we willen eigenlijk zien dreambox: flash mapping:. Omdat we bij de mtd opties niks zien, gaan we maar eens greppen:

psy linux-2.6.9 # grep 'dreambox: flash mapping: ' . -R
./drivers/mtd/maps/dreambox.c: printk(KERN_NOTICE "dreambox: flash mapping: %x at %x\n",

Hey...deze file bevat de adressen hardcoded:

#define WINDOW_ADDR 0x7f800000
#define WINDOW_SIZE 0x00800000

In de Kconfig zien we:

config MTD_DREAMBOX
    tristate "CFI Flash devices mapped on Dreambox"
    depends on MTD_CFI && PPC32 && 4xx && 40x && DM7000
    default y
    help
     This enables access routines for the flash chips on the Dreambox (DM7000).
     If you have a dreambox then say 'Y' here.

aiiii....dan moet je een DM7000 hebben ingesteld als Machine type. En dit gaf nou juist die vage machine check error.

We gaan terug naar de orginele config, en kijken hoe de mtd settings staan als je DM7000 als machinetype hebt. Misschien stond er een optie bij mtd verkeerd waardoor de machinecheck error kwam? Laten we ook eens in de orginele dmesg kijken of we wat zien over het machine type. (redwood stond er zowieso al niet bij!) ....nee hier staat niks...misschien in de proc entries? we kunnen niet echt wat vinden.

We gokken maar eens op machine type dm7000, ZONDER i2c support. (die gast hierboven van die post had het over het feit dat er geen i2c in die dm500 zit)

Dit helpt ook niet... OF we moeten redwood6 hebben en mtd ompatchen zodat ie meecompiled, of we moeten toch dm7000 hebben en uitzoeken waarom de machinecheck error ontstaat. (kernel debugging aanzetten dus). even googellen naar een dm500 patch.

Kijken bij tuxbox

Ok, dit werd helemaal niks...het zag er naar uit dat we een te oude kernel hadden. Ik heb tuxbox gebruikt om een image te maken volgens een 1 of andere howto. Dit werkt natuurlijk rampzalig, want tuxbox download alle sources 'lekker handig zelf', waardoor de helft niet werkt na een tijdje.

maaaaaaaarrrrrrrrr....Ik zag dat ze deze patch downloaden: http://sources.dreamboxupdate.com/download/kernel-patches/linuxppc-2.6.9-dream-s7.diff.bz2 Dit staat nergens op de dreambox site of waardan ook aangegeven. Dus op de gok heb ik hem verhoogt en kwam ik uit op een 'max' van s8: http://sources.dreamboxupdate.com/download/kernel-patches/linuxppc-2.6.9-dream-s8.diff.bz2

Hier gaan we het opnieuw mee proberen, want deze patch heeft zo te zien wel native dm500 support! w000t

Nieuwe patch

De nieuwe s8 patch die echt VEEL groter is (100x) heeft dus wel een dm500 Machine type, EN ik kwam er achter dat je allerlei default configs hebt:

psy linux-2.6.9 # ls arch/ppc/configs/
FADS_defconfig   ads8272_defconfig dm500_defconfig  ibmchrp_defconfig  ocotea_defconfig  redwood6_defconfig
IVMS8_defconfig   apus_defconfig   dm56x0_defconfig  k2_defconfig    pcore_defconfig   redwood_defconfig
SM850_defconfig   ash_defconfig   dm7000_defconfig  lite5200_defconfig pmac_defconfig   rpx8260_defconfig
SPD823TS_defconfig beech_defconfig  dm7020_defconfig  lopec_defconfig   power3_defconfig  rpxcllf_defconfig
TQM823L_defconfig  bseip_defconfig  ebony_defconfig  mbx_defconfig    pplus_defconfig   rpxlite_defconfig
TQM8260_defconfig  bubinga_defconfig ep405_defconfig  mcpn765_defconfig  prpmc750_defconfig sandpoint_defconfig
TQM850L_defconfig  cedar_defconfig  est8260_defconfig menf1_defconfig   prpmc800_defconfig spruce_defconfig
TQM860L_defconfig  common_defconfig  ev64260_defconfig mvme5100_defconfig rainier_defconfig  sycamore_defconfig
adir_defconfig   cpci405_defconfig gemini_defconfig  oak_defconfig    redwood5_defconfig walnut_defconfig

Met make dm500_defconfig kun je een .config maken aan de hand van deze default settings. IDEAAL!

Als we dat doen en een diff runnen zien we dat er nog squashfs zooi ontbreekt, maar hier hebben we ook een patch voor:

psy linux-2.6.9 # diff arch/ppc/configs/dm500_defconfig .config
4c4
< # Thu Dec 23 15:14:14 2004
---
> # Sun Oct 28 01:13:34 2007
677,680d676
< CONFIG_SQUASHFS=y
< CONFIG_SQUASHFS_EMBEDDED=y
< CONFIG_SQUASHFS_FRAGMENT_CACHE_SIZE=1
< # CONFIG_SQUASHFS_VMALLOC is not set

Deze patch trappen we er in en we maken opnieuw de .config en proberen het nu met onze zo te zien perfect gepatchede/configde kernel. w00t.

Dit werkt! De kernel boot volledig, en enigma start op.

Testen oude omgeving met nieuwe kernel

Enigma start wel op maar we krijgen een wazig melding van enigma over Camd-ID not found, en daarna komen we in de setup wizard.

Nadat we de commandline van de kernel hebben aangepast zodat we weer serial output krijgen kunnen we zien wat voor meldingen er voorbij komen tijden het booten.

Eep. Child "lib" (ino #24) of dir ino #1 doesn't exist!
Eep. Child "cfg_bullz_text" (ino #356) of dir ino #2 doesn't exist!
Eep. Child "kill_bullz_text" (ino #355) of dir ino #2 doesn't exist!
Eep. Child "localtime" (ino #100) of dir ino #6 doesn't exist!
Eep. Child "resolv.conf" (ino #18) of dir ino #6 doesn't exist!
Eep. Child "ci_cam.sh" (ino #47) of dir ino #39 doesn't exist!
Eep. Child "Gemini_backup.sh" (ino #42) of dir ino #39 doesn't exist!
Eep. Child "dropbear_script.sh" (ino #49) of dir ino #39 doesn't exist!
Eep. Child "countries" (ino #56) of dir ino #55 doesn't exist!
Eep. Child "plugins" (ino #392) of dir ino #59 doesn't exist!
Eep. Child "sokoban" (ino #853) of dir ino #60 doesn't exist!
Eep. Child "Gemini.conf" (ino #61) of dir ino #60 doesn't exist!
Eep. Child "bouquets" (ino #112) of dir ino #62 doesn't exist!
Eep. Child "config" (ino #65) of dir ino #62 doesn't exist!
jffs2_do_read_inode(): No data nodes found for ino #2
jffs2_do_read_inode(): But it has children so we fake some modes for it                          

Aan de vele errors te zien kan er iets niet gemount of gelezen worden. We kijken even verder op de seriele rootshell.

hmmm...het lijkt er op dat de oude kernel ongeveer dezelfde errors geeft. Waarschijnlijk hebben we het jffs2 filesystem verkut met steeds maar resetten en rare kernels laden ;)

dus mn dreambox is nu 'stuk'. nog meer reden om ver te kutten met een nfs filesystem en de rest van de userspace omgeving.

Zie wiki:ppc/dreambox

Later heb ik hem opnieuw geflashed en gemini geboot met onze eigen kernel. Dit lijkt te werken (had beeld etc), maar de afstands bediening layout was wel in de war? Maar kan ook een verkeerde instelling zijn. De kernel verklaar ik voorlopig 'AF'. :)