Timeline11/25/10:

12:39 Ticket #132 (/dev/ida/ blockdevice namen gaan niet goed in 4.4) created by Edwin Eefting
0 72 2 0 active sync /dev/block/72:2 …

11/24/10:

17:12 WikiStart edited by Edwin Eefting
(diff)

11/23/10:

12:12 Ticket #131 (dnscache restart te vaag door djb_update) created by Edwin Eefting
op grote netwerken waar de dhcp leases vaak wijzigen, word de dnscache …
12:11 Ticket #38 (vaag probleem als je dns entries edit en saved op kantoor.datux.nl) closed by Edwin Eefting
invalid
12:11 Ticket #56 (Dynamic dns standaard inbouwen, zodat mensen eenvoudig hun computer ...) closed by Edwin Eefting
fixed

11/17/10:

12:36 SynFs edited by Edwin Eefting
(diff)

11/10/10:

14:53 Ticket #130 (ntpclient niet starten via daemontools.) closed by Edwin Eefting
fixed
13:39 Ticket #130 (ntpclient niet starten via daemontools.) created by Edwin Eefting
dit geeft problemen met asterisk die in de war raakt door de timeshift.

11/09/10:

16:48 WikiStart edited by Edwin Eefting
(diff)
10:41 howto/ZarafaMigrate edited by Edwin Eefting
(diff)
10:41 howto/ZarafaMigrate edited by Edwin Eefting
(diff)

11/08/10:

13:21 help/scc/drbd/showstatus edited by Edwin Eefting
(diff)

11/01/10:

17:08 howto/GrandstreamGXP edited by Edwin Eefting
(diff)
15:28 howto/GrandstreamGXP edited by Edwin Eefting
(diff)
15:26 howto/GrandstreamGXP edited by Edwin Eefting
(diff)
15:25 howto/GrandstreamGXP edited by Edwin Eefting
(diff)
15:21 howto/GrandstreamGXP edited by Edwin Eefting
(diff)
15:17 howto/GrandstreamGXP edited by Edwin Eefting
(diff)
15:15 howto/GrandstreamGXP edited by Edwin Eefting
(diff)
15:14 howto/GrandstreamGXP edited by Edwin Eefting
(diff)
15:14 gxp.png attached to howto/GrandstreamGXP by Edwin Eefting
15:13 howto/GrandstreamGXP created by Edwin Eefting
15:09 help/scc/asterisk/asterisk/troubleshooting edited by Edwin Eefting
(diff)
15:07 WikiStart edited by Edwin Eefting
(diff)
15:06 help/scc/asterisk/asterisk/troubleshooting edited by Edwin Eefting
(diff)
15:05 help/scc/asterisk/asterisk/troubleshooting edited by Edwin Eefting
(diff)

10/29/10:

14:03 howto/ZarafaSendAs edited by Edwin Eefting
(diff)
Note: See TracTimeline for information about the timeline view.