wiki:SynFirewall

Syn-3 firewall

Wijzigingen

 • Vanaf kernel 2.6.27.x in SYN-3 4.4 word voor ipsec verkeer netkey gebruikt in plaats van klips. Dit betekend: Geen ipsec0 device meer waarmee we de ipsec vpn zone firewallen.. Als men verkeer van of naar de ipsec vpn zone wil firewallen word nu de -m policy match gebruikt.

Introductie

Dit document gaat uit van voorkennis over netfilter/iptables.

De firewall-code bevind zich in de SCC: source:trunk/npl/syn3/webint/src/firewall . (moeten we dit nog omzetten naar een bashscript zodat het open is?)

De firewall zorgt voor firewalling NAAR de box zelf en voor forwarding DOOR de machine.

Bepaalde chains zijn vast (niet instelbaar/veranderbaar) en andere chains zijn dynamisch. (hier komen de instellingen van de user in).

Nieuwe services toevoegen

Om nieuwe services (poorten) toe te voegen, maak je een file aan als volgt:

/etc/firewall/services.packagename

De services die je hier neerzet worden automatisch 'gemerged' zodra de systeembeheerder naar het firewall tabje gaat.

Bijvoorbeeld:

De file: services.fop

Inhoud: 4445/tcp,,Astersik flash operator panel

Custom regels

De gebruiker kan speciale regels toevoegen in /etc/firewall/firewall.up. Dit is een bashscript wat aangeroepen word nadat de firewall 'gestart' is. Hierin kun je dus nog meer iptables commandos aanroepen. Er word ook gecontroleerd op exit codes.

Er staan wat voorbeelden in het script. (vergeet de x-bit niet!)

Enkele voorbeeld scripts voor geadvanceerde configuraties:

 • /etc/firewall/firewall.up.vlannat: Voor gebruik bij een transparante bridge op een VLAN-aware switch.

Algemene chains

Deze worden gebruik voor zowel forwarding als input.

Service groep chains

Voor iedere service-groep die de gebruiker aanmaakt word een apparte DROP en ACCEPT chain gemaakt. Deze chains worden weer aangeroepen vanuit andere chains om bepaalde servicegroepen in 1x te Accepten of Droppen. De servicegroep file ziet er ongeveer zo uit:

[Syn-3] root@darkstar.example.net ~# cat /etc/firewall/services
,,
/tcp,,(Al het TCP verkeer)
/udp,,(Al het UDP verkeer)
389/tcp,,LDAP database
3128/tcp,,Proxy-server
25/tcp,Email verkeer,Mail bezorgen via SMTP
143/tcp,Email verkeer,Mail ophalen via IMAP
110/tcp,Email verkeer,Mail ophalen via POP3
993/tcp,Email verkeer,Mail ophalen via Secure IMAP (ssl)
...ingekort...
/gre,Windows VPN verkeer,Generic routing encapsulation
1723/tcp,Windows VPN verkeer,PPTP control

De Email verkeer service groep ziet er dan als volgt uit in iptables -L -v:

Chain AEmail_verkeer (1 references)
 pkts bytes target   prot opt in   out   source        destination
  0   0 ACCEPT   tcp -- *   *    0.0.0.0/0      0.0.0.0/0      tcp dpt:25
  0   0 ACCEPT   tcp -- *   *    0.0.0.0/0      0.0.0.0/0      tcp dpt:143
  0   0 ACCEPT   tcp -- *   *    0.0.0.0/0      0.0.0.0/0      tcp dpt:110
  0   0 ACCEPT   tcp -- *   *    0.0.0.0/0      0.0.0.0/0      tcp dpt:993

Chain DEmail_verkeer (0 references)
 pkts bytes target   prot opt in   out   source        destination
  0   0 DROP    tcp -- *   *    0.0.0.0/0      0.0.0.0/0      tcp dpt:25
  0   0 DROP    tcp -- *   *    0.0.0.0/0      0.0.0.0/0      tcp dpt:143
  0   0 DROP    tcp -- *   *    0.0.0.0/0      0.0.0.0/0      tcp dpt:110
  0   0 DROP    tcp -- *   *    0.0.0.0/0      0.0.0.0/0      tcp dpt:993

De regels in deze chains matchen dus alleen op protocol en poort en hebben de naam van de servicegroep met een A (accept) of D (drop) ervoor. De chains worden aangeroepen door andere chains die al op andere dingen gefiltert hebben. Sommige van deze chains kunnen dus ook ongebruikt zijn.

Common chain

De common chain bevat algemene dingen die altijd van toepassing zijn. Dit is het droppen van packets met state INVALID en het doorlaten van RELATED en ESTABLISHED pakketjes. (gewoon droge statefull firewalling)

Deze chain zorgt dus dat paketjes die bij reeds bestaande connecties horen er door kunnen.

Chain common (2 references)
 pkts bytes target   prot opt in   out   source        destination
  8 1408 DROP    all -- *   *    0.0.0.0/0      0.0.0.0/0      state INVALID
 1550 802K ACCEPT   all -- *   *    0.0.0.0/0      0.0.0.0/0      state RELATED,ESTABLISHED

Firewalling van/naar de box

Input chain

In deze vaste chain worden de pakketjes die naar de box zelf gaan gefirewalled. Deze chain heeft de volgende vaste regels:

Chain INPUT (policy DROP 0 packets, 0 bytes)
 pkts bytes target   prot opt in   out   source        destination
 174 13561 ACCEPT   all -- lo   *    0.0.0.0/0      0.0.0.0/0
  0   0 admins   tcp -- *   *    0.0.0.0/0      0.0.0.0/0      tcp dpt:10000
  61 4076 admins   tcp -- *   *    0.0.0.0/0      0.0.0.0/0      tcp dpt:22
  93 7168 input_deny all -- *   *    0.0.0.0/0      0.0.0.0/0
  93 7168 common   all -- *   *    0.0.0.0/0      0.0.0.0/0
  20 2238 input_allow all -- *   *    0.0.0.0/0      0.0.0.0/0      state NEW
 • Vanaf interface lo mag alles.
 • Verkeer naar poort 10000 en 22 gaat via de admins chain. Hierin staan de administrator IP's die dus nooit uitgefirewalled kunnen worden.
 • Het overgebleven verkeer gaat respectievelijk door de input_deny, common en intput_allow chains.

Admins chain

Dit is een simpelle lijst met geaccepteerde ip adressen uit /etc/firewall/admins:

Chain admins (2 references)
 pkts bytes target   prot opt in   out   source        destination
  0   0 ACCEPT   all -- *   *    192.168.0.96     0.0.0.0/0
  0   0 ACCEPT   all -- *   *    195.169.61.233    0.0.0.0/0
  0   0 ACCEPT   all -- *   *    195.169.61.234    0.0.0.0/0
  0   0 ACCEPT   all -- *   *    212.203.31.1     0.0.0.0/0

input_deny en input_allow

Dit zijn de chains waar de hoofd-beslissing gemaakt word om verkeer toe te laten of te blokkeren dat naar de firewall box zelf gaat. Deze ziet er ongeveer zo uit:

Chain input_allow (1 references)
 pkts bytes target   prot opt in   out   source        destination
 191 25152 ACCEPT   all -- *   *    0.0.0.0/0      0.0.0.0/0
  0   0 AEmail_verkeer all -- eth0  *    0.0.0.0/0      0.0.0.0/0
  0   0 ACCEPT   tcp -- eth0  *    0.0.0.0/0      0.0.0.0/0      tcp dpt:21
  0   0 AInternet_verkeer all -- eth0  *    0.0.0.0/0      0.0.0.0/0
  0   0 AIPSEC_verkeer all -- eth1  *    0.0.0.0/0      0.0.0.0/0
  0   0 ACCEPT   tcp -- *   *    0.0.0.0/0      0.0.0.0/0      tcp dpt:25
  0   0 ANetwerk  all -- eth0  *    0.0.0.0/0      0.0.0.0/0
  0   0 ACCEPT   tcp -- eth0  *    0.0.0.0/0      0.0.0.0/0      tcp dpt:3128
  0   0 ASysteem_beheer all -- eth0  *    0.0.0.0/0      0.0.0.0/0
  0   0 AVOIP   all -- eth0  *    0.0.0.0/0      0.0.0.0/0
  0   0 ACCEPT   tcp -- eth0  *    0.0.0.0/0      0.0.0.0/0      tcp dpt:80
  0   0 AWindows_networking all -- eth0  *    0.0.0.0/0      0.0.0.0/0

Chain input_deny (1 references)
 pkts bytes target   prot opt in   out   source        destination
  0   0 DROP    tcp -- eth1  *    0.0.0.0/0      0.0.0.0/0      tcp dpt:5050

Hier kan het volgende allemaal gebeuren:

 • Matchen op source adress.
 • Matchen op input interface.
 • Matchen op 1 specifieke destination protocollen/poorten.
 • Naar een A... of D... chain springen om daar verder te matchen op alle protocollen/poorten van een bepaalde serivce groep.
 • input_allow bevat alleen de regels die iets toegestaan.
 • input_deny bevat alleen de regels die iets blokkeren.

Edwin: Voor vserver-firewalling moet hier nog op destination adres gematched kunnen worden! Zie #63.

Output chain

De output chain is op dit moment leeg en heeft een ACCEPT policy. Alles naar buiten toe mag dus.

Forwarding door de box

Forward chain

Pakketjes die door de machine gerouteert moeten gaan allemaal door deze vaste chain. Deze ziet er zo uit:

Chain FORWARD (policy DROP 0 packets, 0 bytes)
 pkts bytes target   prot opt in   out   source        destination
  0   0 common   all -- *   *    0.0.0.0/0      0.0.0.0/0
  0   0 forward_pat all -- *   *    0.0.0.0/0      0.0.0.0/0      state NEW
  0   0 forward_deny all -- *   *    0.0.0.0/0      0.0.0.0/0
  0   0 forward_allow all -- *   *    0.0.0.0/0      0.0.0.0/0      state NEW
 • Alle pakketjes gaan door de bekende common chain word eerst aangeroepen om bestaande connecties in stand te houden.
 • Nieuwe connecties gaan door de forward_pat chain.
 • Alle pakketjes gaan door de forward_deny chain.
 • Nieuwe connecties gaan door de forward_allow chain.

forward_deny en forward_allow

Hier word de hoofd-beslissing gemaakt voor pakketjes door de box.

Chain forward_allow (1 references)
 pkts bytes target   prot opt in   out   source        destination
  0   0 ACCEPT   all -- ipsec0 eth0  0.0.0.0/0      0.0.0.0/0
  0   0 ACCEPT   all -- eth0  *    0.0.0.0/0      0.0.0.0/0
  0   0 AInternet_verkeer all -- eth0  eth1  0.0.0.0/0      0.0.0.0/0

Chain forward_deny (1 references)
 pkts bytes target   prot opt in   out   source        destination

Hier kan het volgende allemaal gebeuren:

 • Matchen op source adress.
 • Matchen op destination adress.
 • Matchen op input interface.
 • Matchen op output interface.
 • Matchen op 1 specifieke destination protocollen/poorten.
 • Naar een A... of D... chain springen om daar verder te matchen op alle protocollen/poorten van een bepaalde serivce groep.
 • forward_allow bevat alleen de regels die iets toegestaan.
 • forward_deny bevat alleen de regels die iets blokkeren.

forward_pat

Hier word de hoofd-beslissing gemaakt voor port-forwards door de box.

Deze chain werkt samen met de nat-table om port forwards te kunnen maken. In de nat-table bepalen we waar naartoe ge-portforward word:

[Syn-3] root@kantoor.datux.nl ~# iptables -t nat -L -v -n
Chain PREROUTING (policy ACCEPT 2151M packets, 181G bytes)
 pkts bytes target   prot opt in   out   source        destination
  0   0 DNAT    tcp -- *   *    1.2.3.4       192.168.101.250   tcp dpt:21 to:192.168.0.176:21

En in de forward_pat chain (in de filter-table) vinden we de bijbehorende firewalling:

Chain forward_pat (1 references)
 pkts bytes target   prot opt in   out   source        destination
  0   0 ACCEPT   tcp -- *   *    1.2.3.4       192.168.0.176    tcp dpt:21

Merk opdat de destination het ge-natte adres bevat en niet de oorspronkelijke destination-adres.

Een port-forward kan op dit moment alleen per protocol/port en niet voor hele service groepen.

Last modified 14 years ago Last modified on 12/01/09 15:15:54