wiki:SynKernel

Kernel patches en config

Op deze locatie: source:/trunk/npl/kernel/linux_src worden de patches gewijzigd. Zie source:/trunk/npl/kernel/linux_src/linux_src.SlackBuild voor welke patches toegepast worden.

Kernel config

De kernel config staat ook in deze file.

Om de config te wijzigen is het handig om dit te doen:

 ./rebuildcheck linux_src '' force

Hierna kun je chrooten naar de buildomgeving en zul je de sources vinden onder /tmp/pkg/usr/src/linux. Hier kan je dan een make menuconfig doen.

Voer een diff uit op config en de .config uit de chroot, om te kijken of de wijzigigen kloppen. Kopieer hiernaa de .config over de config heen en doe op nieuw een rebuild.

Je hebt nu nieuwe gepatchte kernel sources met een config.

kernel recompilen

Om alleen de kernel te recompilen doe je een

./rebuildcheck linux '' force

Als er major wijzigingen zijn gemaakt, kan het nodig zijn om het getal in linux_src.major te verhogen en daarna dit uitvoeren:

./rebuildcheckall

Doordat het build systeem nu ziet dat er een major wijziging is geweest, zal alles wat een #DEP:linux_src heeft gerebuild worden.

Kernels installen

./remoteinstall linux 192.168.0.9

Eventueel initrd en andere drv_packages ook remote installen.

Kernel modules

Plaats deze in npl/kernel/drv_... en kijk naar de andere drv_ pakketjes als voorbeeld. Zie ook SynPackaging.

Wil je dat je drv_ gerebuild word bij een major update? Zorg dan dat je een DEP: toevoegd in de initrd. De initrd gebruiken we als lijst van dingen die gerebuild moeten worden.

Last modified 14 years ago Last modified on 05/27/09 12:07:59